Nasze zasady

Jesteśmy zaszczyceni, że możemy służyć wszystkim, którzy polegają na naszych produktach i usługach, i chcemy oferować tylko to, co najlepsze. Dlatego właśnie nasze zasady i wartości są tak ważne w określaniu tego, kim jesteśmy, dlaczego robimy to, co robimy i jak traktujemy naszych klientów i siebie nawzajem. We wszystkich naszych biurach na całym świecie i we wszystkim, co robimy, kierujemy się następującymi zasadami.

Rzetelność

Rozliczanie wszystkich umów w sposób uczciwy, dokładny i szybki

Będziemy wyceniać i rozliczać wszystkie kontrakty w sposób dokładny i uczciwy, w oparciu o wiarygodne dane i bez zbędnej zwłoki, tak aby klienci mogli ufać cenom na naszej stronie internetowej.

Realizuj wszystkie wpłaty i wypłaty szybko i dokładnie

Zaprojektujemy nasze systemy kasjerskie w taki sposób, aby działały możliwie bezproblemowo, przetwarzając wpłaty i wypłaty w sposób wydajny i szybki. W miarę możliwości zminimalizujemy opóźnienia wynikające z wymogów AML lub przepisów zapobiegającym oszustwom.

Zapewnianie niezawodnego śwodowiska inwestowania online z wysokim czasem działania, bezpieczeństwem i minimalnymi opóźnieniami.

Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom niezawodnych systemów, które charakteryzują się wysokim czasem działania i minimalnymi opóźnieniami, nawet w przypadku mobilnych sieci danych o niskiej prędkości. Zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa i kompatybilność między urządzeniami dla wszystkich głównych urządzeń stacjonarnych i mobilnych.

Zapewnienie pomocnej obsługi klienta dla wszystkich

Będziemy dążyć do oferowania usług czatu na żywo 24/7, aby agenci byli dostępni dla każdego klienta, który poprosi o rozmowę. Agenci zostaną przeszkoleni, aby odpowiadać na istotne pytania dotyczące usługi.

Sprawiedliwość

Równe traktowanie wszystkich klientów

Będziemy traktować wszystkich klientów jednakowo, bez względu na to, skąd pochodzą i jak duże jest ich konto.

Uczciwe rozpatrywanie wszystkich skarg

W przypadku jakichkolwiek skarg staramy się rozwiązać problem szybko i uczciwie.

Oferujemy konkurencyjne ceny wszystkich naszych produktów

Staramy się być konkurencyjni cenowo w przyzpadku wszystkich naszych produktów i usług.

Brak ukrytych kosztów

Będziemy jasno informować o wszystkich opłatach i obciążeniach.

Brak sztucznych barier dla wypłat dokonywanych przez klientów

Jeśli klient jest uczciwie uprawniony do wygranych lub sald i nie ma obaw o oszustwo lub sprostanie wymogom AML, powinien móc wypłacić te środki zgodnie z życzeniem.

Przejrzystość

Mów prosto i wyraźnie, nie chowaj się za dwuznacznościami

We wszystkich naszych produktach, usługach i komunikacji będziemy używać prostego języka.

Ujawnienie warunków wszystkich umów

Będziemy przejrzyście informować o warunkach wszystkich umów, tak aby klienci mogli dokonywać świadomych wyborów.

Wyraźne i zrozumiałe ujawnienie ryzyka związanego z inwestowaniem

Będziemy przejrzyście informować o wszystkich rodzajach ryzyka związanego z inwestowanie, ponieważ chcemy, aby nasi klienci dokonywali świadomych wyborów zgodnie z ich preferencjami dot. ryzyka.

Ujawnić, w jaki sposób zarabiamy pieniądze

Będziemy przejrzyście informować o tym, w jaki sposób zarabiamy pieniądze, w tym kiedy jesteśmy stroną transakcji lub działamy jako broker.

Zapewnienie reprezentatywnej demonstracji

Nasze doświadczenie w handlu demo będzie reprezentować handel na koncie z prawdziwymi pieniędzmi, zwłaszcza w odniesieniu do cen kontraktów i ograniczeń handlowymi.

Odpowiedzialność

Brak twardej sprzedaży

Będziemy uczciwi w naszej reklamie. Nie będziemy używać nieprawdopodobnych obrazów sukcesu finansowego w naszych materiałach marketingowych.

Brak doradztwa finansowego lub handlowego

Nie będziemy wydawać żadnych opinii na temat kierunku zmian rynkowych lub przydatności poszczególnych transakcji.

Brak obietnic gwarantowanych zysków

Nie będziemy sugerować, że inwestowanie rozwiązuje problemy finansowe lub może wygenerować pewny dochód. Wyjaśnimy, że nie ma gwarantowanych lub wolnych od ryzyka zysków z inwestowania.

Wdrożenie polityki mającej na celu zapobieganie inwestowaniu przez narażone osoby

Odmówimy dostępu osobom niepełnoletnim i wdrożymy procesy mające na celu identyfikację klientów, którzy dokonują transakcji przekraczających ich możliwości finansowe.

Wdrożenie kontroli w celu zapobiegania bezprawnym działaniom

Wdrożymy kontrole typu „poznaj swojego klienta" (KYC) i będziemy zapobiegać praniu brudnych pieniędzy i innym nielegalnym działaniom na naszych platformach.