Quay lại

Thủ tục khiếu nại

  1. Khiếu nại là gì?
  2. Làm cách nào để tôi có thể gửi đơn khiếu nại?
  3. Tôi nên đính kèm thông tin gì khi khiếu nại?
  4. Điều gì xảy ra sau khi tôi gửi khiếu nại qua live chat?
  5. Tôi nên làm gì nếu tôi không hài lòng với phản hồi từ nhóm hỗ trợ khách hàng của bạn?
  6. Tôi có thể đến cơ quan quản lý trực tiếp thay vì liên hệ với bạn trước không?
  7. Tôi nên làm gì nếu không hài lòng với kết quả khiếu nại của mình?