Điều khoản và điều kiện

Tại đây bạn sẽ tìm thấy thông tin về các chính sách pháp lý của chúng tôi và cách chúng áp dụng cho bạn. Các tài liệu dưới đây được gọi chung là các điều khoản sử dụng tiêu chuẩn của chúng tôi ("Điều khoản"). Lưu ý quan trọng: Bạn phải hiểu về các Điều khoản này và đồng ý với chúng trước khi sử dụng bất kỳ trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi.

Điều khoản sử dụng chung

Những điều khoản bạn đồng ý khi bạn đăng ký sử dụng Deriv

Điều khoản giao dịch

Quy tắc trading trên bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Deriv

Vốn và chuyển tiền

Các điều khoản quản lý việc giữ và chuyển tiền trong Deriv và khoản thưởng bạn có thể sẽ nhận được

Bảo mật và quyền riêng tư

Cách chúng tôi sử dụng và bảo mật thông tin bạn cung cấp

Tuyên bố rủi ro

Những lưu ý giúp bạn hiểu thêm về các rủi ro có thể xảy ra khi giao dịch trên Deriv

Các điều khoản bổ sung

Các điều kiện và giới hạn bổ sung cho khách hàng của Deriv tại một số quốc gia