Trở lại

    Bảo mật

  1. Tôi có cần phải xác minh tài khoản Deriv của mình không?

  2. Việc xác minh mất bao lâu?

  3. Tại sao giấy tờ của tôi bị từ chối?

  4. Tôi bị mất điện thoại. Làm cách nào để tôi tắt xác thực hai yếu tố (2FA)?

community

Có câu hỏi?

Cộng đồng hỗ trợ Deriv của chúng tôi có thể giúp bạn tìm câu trả lời.

Hỏi cộng đồng
contact us icon

Không tìm thấy câu trả lời? Chúng tôi có thể trợ giúp.