Trở lại

Bảo mật

  1. Tôi có cần phải xác minh tài khoản Deriv của mình không?
  2. Việc xác minh mất bao lâu?
  3. Tại sao giấy tờ của tôi bị từ chối?
  4. Tôi bị mất điện thoại. Làm cách nào để tôi tắt xác thực hai yếu tố (2FA)?