Trở lại

    Bảo mật

  1. Tôi có cần phải xác minh tài khoản Deriv của mình không?

  2. Việc xác minh mất bao lâu?

  3. Tại sao giấy tờ của tôi bị từ chối?

  4. I lost my phone. How can I disable two-factor authentication (2FA)?

Tôi có cần phải xác minh tài khoản Deriv của mình không?

Không, bạn không cần xác minh tài khoản Deriv của mình trừ khi được yêu cầu. Nếu tài khoản của bạn được yêu cầu xác minh, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email để bắt đầu quy trình và cung cấp cho bạn các hướng dẫn rõ ràng về cách gửi tài liệu của bạn.

community

Có câu hỏi?

Cộng đồng hỗ trợ Deriv của chúng tôi có thể giúp bạn tìm câu trả lời.

Hỏi cộng đồng
contact us icon

Không tìm thấy câu trả lời? Chúng tôi có thể trợ giúp.