Trở lại

Các khoản gửi và rút tiền

 1. Tôi có thể sử dụng những phương thức thanh toán nào để gửi và rút tiền?
 2. Mất bao lâu để xử lý các khoản tiền gửi và rút của tôi?
 3. Số tiền nạp và rút tối thiểu là bao nhiêu?
 4. Đường dẫn xác minh rút tiền đã hết hạn. Tôi phải làm gì?
 5. Làm cách nào để xóa giới hạn rút tiền trên tài khoản của tôi?
 6. Tại sao khoản tiền gửi tín dụng của tôi bị từ chối?
 7. Tôi có thể rút khoản thưởng khi nạp tiền của mình được không?
 8. Tại sao tôi không thế rút vốn qua Maestro hoặc Mastercard?
 9. Bạn sử dụng tỷ lệ chuyển đổi nào khi gửi và rút tiền?
 10. Làm cách nào để hủy rút tiền?
 11. Tôi có thể gửi tiền bằng thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng hoặc ví điện tử của bạn bè/thành viên trong gia đình tôi không?
 12. Tại sao tôi không thấy bất kỳ phương thức thanh toán nào trên trang Rút tiền?