Trở lại

  Tài khoản

 1. Làm thể nào để thay đổi các thông tin cá nhân?

 2. Làm cách nào để thay đổi đơn vị tiền tệ trong tài khoản của tôi?

 3. Tôi có thể thay đổi địa chỉ email của mình không?

 4. Tại sao tôi không tạo được tài khoản?

 5. Tôi quên mật khẩu tài khoản Google/Facebook/Apple. Làm cách nào để tôi đăng nhập được vào tài khoản Deriv của mình?

 6. Làm cách nào để tôi đóng tài khoản của mình?

 7. Làm cách nào để tôi hủy đăng ký nhận các email quảng cáo?

 8. Phí thụ động là gì?

 9. Tôi có thể mở tài khoản công ty hoặc tài khoản doanh nghiệp không?

 10. Tôi có phải trả thuế cho các giao dịch/lợi nhuận của mình?

 11. Tôi có thể mở nhiều tài khoản Deriv không?

 12. Làm cách nào để tạo mã thông báo API?

 13. Làm cách nào để tôi có thể đặt giới hạn tự loại trừ trên tài khoản của mình?

 14. Làm cách nào để tôi điều chỉnh hoặc xóa giới hạn tự loại trừ của mình?

 15. Làm cách nào để tái kích hoạt tài khoản Deriv của tôi?

 16. Khi nào tôi cần phải xác minh tài khoản của mình?

 17. Làm cách nào để xác minh tài khoản của tôi?

 18. Tôi cần những giấy tờ gì để xác minh tài khoản của mình?

 19. Tại sao tôi cần xác minh tài khoản của mình?

 20. Tôi có thể giao dịch mà không cần xác minh tài khoản của mình không?

 21. Việc xác minh mất bao lâu?

 22. Tại sao giấy tờ của tôi bị từ chối?

community

Có câu hỏi?

Cộng đồng hỗ trợ Deriv của chúng tôi có thể giúp bạn tìm câu trả lời.

Hỏi cộng đồng
contact us icon

Không tìm thấy câu trả lời? Chúng tôi có thể trợ giúp.