Trở lại

  Account

 1. Tại sao tôi không tạo được tài khoản?

 2. Thay đổi các thông tin cá nhân của bạn

 3. Làm thế nào để đổi đơn vị tiền tệ cho tài khoản?

 4. Tôi quên mật khẩu tài khoản Google/Facebook. Làm cách nào để tôi đăng nhập được vào tài khoản Deriv của mình?

 5. How can I close my account?

 6. How do I unsubscribe from marketing emails?

 7. What is a dormant fee?

 8. Tại sao tôi không tạo được tài khoản?

  ChevronCreated with Sketch.
Contact us

Không tìm thấy giải đáp cho câu hỏi của mình?

Liên hệ với chúng tôi