Quay lại

Tài khoản

 1. Làm thế nào để thay đổi các thông tin cá nhân?
 2. Làm thế nào để thay đổi đơn vị tiền tệ trong tài khoản của tôi?
 3. Tôi có thể thay đổi địa chỉ email của mình không?
 4. Tại sao tôi không tạo được tài khoản?
 5. Tôi quên mật khẩu tài khoản Google/Facebook/Apple. Làm cách nào để tôi đăng nhập được vào tài khoản Deriv của mình?
 6. Làm thế nào để tôi đóng tài khoản của mình?
 7. Làm thế nào để tôi hủy đăng ký nhận các email quảng cáo?
 8. Phí thụ động là gì?
 9. Tôi có thể mở tài khoản công ty hoặc tài khoản doanh nghiệp không?
 10. Tôi có phải trả thuế cho các giao dịch/lợi nhuận của mình không?
 11. Tôi có thể mở nhiều tài khoản Deriv không?
 12. Làm thế nào để tạo mã thông báo API?
 13. Làm thế nào để tôi có thể đặt giới hạn tự giới hạn giao dịch trên tài khoản của mình?
 14. Làm thế nào để tôi điều chỉnh hoặc xóa tự giới hạn giao dịch của mình?
 15. Làm thế nào để tái kích hoạt tài khoản Deriv của tôi?
 16. Khi nào tôi cần phải xác thực tài khoản của mình?
 17. Làm thế nào để xác thực tài khoản của tôi?
 18. Tôi cần những giấy tờ gì để xác thực tài khoản của mình?
 19. Tại sao tôi cần xác thực tài khoản của mình?
 20. Tôi có thể giao dịch mà không cần xác thực tài khoản của mình không?
 21. Việc xác thực mất bao lâu?
 22. Tại sao giấy tờ của tôi bị từ chối?
 23. Có bất kỳ bảo trì hệ thống/website nào đang diễn ra không?