Trở lại

  Tài khoản

 1. Tại sao tôi không tạo được tài khoản?

 2. Thay đổi các thông tin cá nhân của bạn

 3. Làm thế nào để đổi đơn vị tiền tệ cho tài khoản?

 4. Tôi quên mật khẩu tài khoản Google/Facebook. Làm cách nào để tôi đăng nhập được vào tài khoản Deriv của mình?

 5. Làm cách nào để tôi đóng tài khoản của mình?

 6. Làm cách nào để tôi hủy đăng ký nhận các email quảng cáo?

 7. Phí thụ động là gì?

 8. Tại sao tôi không tạo được tài khoản?

  ChevronCreated with Sketch.

Không tìm thấy câu trả lời? Chúng tôi có thể trợ giúp.