Trở lại

    Tài khoản

  1. Tại sao tôi không tạo được tài khoản?

  2. Làm thể nào để thay đổi các thông tin cá nhân?

  3. Làm thế nào để đổi đơn vị tiền tệ cho tài khoản?

  4. Tôi quên mật khẩu tài khoản Google/Facebook. Làm cách nào để tôi đăng nhập được vào tài khoản Deriv của mình?

  5. Làm cách nào để tôi đóng tài khoản của mình?

  6. Làm cách nào để tôi hủy đăng ký nhận các email quảng cáo?

  7. Phí thụ động là gì?

Tại sao tôi không tạo được tài khoản?

Phù hợp với thông lệ Tập đoàn của chúng tôi, chúng tôi đặt ra các tiêu chí sau cho việc đăng ký của khách hàng:

community

Có câu hỏi?

Cộng đồng hỗ trợ Deriv của chúng tôi có thể giúp bạn tìm câu trả lời.

Hỏi cộng đồng
contact us icon

Không tìm thấy câu trả lời? Chúng tôi có thể trợ giúp.