Trở lại

  Tài khoản

 1. Làm thể nào để thay đổi các thông tin cá nhân?

 2. How can I change the currency of my account?

 3. Can I change my email address?

 4. Tại sao tôi không tạo được tài khoản?

 5. Tôi quên mật khẩu tài khoản Google/Facebook/Apple. Làm cách nào để tôi đăng nhập được vào tài khoản Deriv của mình?

 6. Làm cách nào để tôi đóng tài khoản của mình?

 7. Làm cách nào để tôi hủy đăng ký nhận các email quảng cáo?

 8. Phí thụ động là gì?

 9. Can I open a corporate or business account?

 10. Do I need to pay taxes on my trades/profits?

 11. Can I open more than one Deriv account?

 12. How do I create an API token?

 13. How can I set self-exclusion limits on my account?

 14. How can I adjust or remove my self-exclusion limits?

 15. How can I reactivate my Deriv account?

 16. When do I need to verify my account?

 17. How do I verify my account?

 18. What documents do I need to verify my account?

 19. Why do I need to verify my account?

 20. Can I trade without verifying my account?

 21. Việc xác minh mất bao lâu?

 22. Tại sao giấy tờ của tôi bị từ chối?

Làm thể nào để thay đổi các thông tin cá nhân?

You can do so on the page. If you’re unable to update your details, please . We may need you to send us some documents for verification.

community

Có câu hỏi?

Cộng đồng hỗ trợ Deriv của chúng tôi có thể giúp bạn tìm câu trả lời.

Hỏi cộng đồng
contact us icon

Không tìm thấy câu trả lời? Chúng tôi có thể trợ giúp.