กลับ

ความปลอดภัย

  1. ฉันจําเป็นต้องตรวจสอบยืนยันบัญชี Deriv ของฉันหรือไม่?
  2. การตรวจสอบยืนยันจะใช้เวลานานเท่าใด?
  3. ทำไมเอกสารของฉันถึงถูกปฏิเสธ?
  4. ฉันทำโทรศัพท์หาย ฉันจะปิดการใช้งานระบบยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) ได้อย่างไร
  5. ฉันจะระบุตัวตนของผู้แอบอ้างที่แสดงตัวว่าเป็นฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Deriv บนเทเลแกรมได้อย่างไร?
  6. ฉันจะปลอดภัยจากผู้แอบอ้างในโปรแกรมแชทเทเลแกรมได้อย่างไร
  7. จะระบุอีเมล์จากผู้แอบอ้างซึ่งแสดงตัวว่าเป็นฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Deriv ได้อย่างไร