Trở lại

Deriv P2P

 1. Deriv P2P là gì?
 2. Deriv P2P bảo mật đến mức nào?
 3. Tôi có cần tài khoản Deriv để sử dụng Deriv P2P không?
 4. Tại sao số dư trên Deriv P2P khác với số dư trong tài khoản Deriv của tôi?
 5. Tôi có thể xem các điều khoản sử dụng cho Deriv P2P ở đâu?
 6. Tại sao tài khoản Deriv P2P của tôi bị khóa?
 7. Tôi có thể sử dụng phương thức thanh toán nào để trao đổi với các nhà giao dịch khác?
 8. Làm cách nào để tạo chào bán?
 9. Tôi có thể xem các chào hàng của mình ở đâu?
 10. Làm cách nào để tạo một đơn hàng?
 11. Tôi có thể xem các đơn hàng của mình ở đâu?
 12. 'Tỷ lệ hoàn thành' có nghĩa là gì?
 13. Tại sao tôi không nhìn thấy chào bán của mình trên trang Mua/Bán?
 14. Tôi phải làm gì khi có tranh chấp với người tôi đang thực hiện giao dịch cùng?
 15. Làm cách nào để kiểm tra số dư khả dụng của tôi trong Deriv P2P?
 16. Làm cách nào để đảm bảo giao dịch Deriv P2P của tôi thành công?
 17. Làm cách nào để liên hệ với nhà giao dịch mà tôi đang giao dịch?
 18. Liệu tôi có thể tăng giới hạn mua và bán mỗi ngày của mình trên Deriv P2P?