Quay lại

Deriv P2P

 1. Deriv P2P là gì?
 2. Deriv P2P bảo mật đến mức nào?
 3. Tôi không nhận được email xác minh. Tôi nên làm gì?
 4. Tôi có cần tài khoản Deriv để sử dụng Deriv P2P không?
 5. Làm cách nào để tôi có thể trở thành người dùng Deriv P2P?
 6. Tại sao số dư trên Deriv P2P của tôi khác với số dư trong tài khoản Deriv của tôi?
 7. Tôi có thể xem các điều khoản sử dụng cho Deriv P2P ở đâu?
 8. Tại sao tài khoản Deriv P2P của tôi bị khóa?
 9. Tôi có thể sử dụng phương thức thanh toán nào để trao đổi với các trader khác?
 10. Làm cách nào để tạo quảng cáo trên Deriv P2P?
 11. Tôi có thể xem các quảng cáo của mình ở đâu?
 12. Làm thế nào để giao dịch?
 13. Tôi có thể xem các giao dịch của mình ở đâu?
 14. "Tỷ lệ hoàn thành" có nghĩa là gì?
 15. Tại sao tôi không nhìn thấy quảng cáo của tôi trên trang Mua/Bán?
 16. Tôi nên làm gì khi có tranh chấp với người tôi đang giao dịch cùng?
 17. Làm thế nào để kiểm tra số dư khả dụng của tôi trong Deriv P2P?
 18. Làm thế nào để đảm bảo giao dịch Deriv P2P của tôi thành công?
 19. Làm thế nào để tôi liên hệ với trader mà tôi đang giao dịch?
 20. Tôi có thể tăng giới hạn mua và bán mỗi ngày của mình trên Deriv P2P không?
 21. Làm thế nào để đăng ký Deriv P2P?
 22. Làm cách nào để tìm quảng cáo với các đơn vị tiền tệ khác nhau?
 23. Tại sao quảng cáo của tôi biến mất trên trang Quảng cáo của tôi?
 24. Tỷ giá hối đoái thả nổi là gì?
 25. Làm cách nào để thiết lập tỷ giá hối đoái thả nổi cho quảng cáo của tôi trên Deriv P2P?
 26. Làm thế nào để tôi đánh giá hoặc giới thiệu các đối tác giao dịch của tôi trên Deriv P2P?
 27. Làm cách nào để chặn một người trên Deriv P2P?
 28. Tôi có thể tạo bao nhiêu quảng cáo trên Deriv P2P?