Phương thức thanh toán

Chúng tôi hỗ trợ nhiều lựa chọn nạp tiền và rút tiền.

Tìm hiểu thêm về phương thức thanh toán của chúng tôi và cách sử dụng chúng.


Phương thức

Đơn vị tiền tệ

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

Nạp tiền

thời gian xử lý

Rút tiền

thời gian xử lý

Tài liệu tham khảo

instant bank transfer

USD

5 - 50.000

5 - 50.000

1 ngày làm việc

1 ngày làm việc

-

chevron

Gửi và rút tiền dễ dàng qua việc sử dụng các phương thức chuyển tiền an toàn và nhanh chóng.

pay safe card

USD

10 - 17.000

Không khả dụng

1 ngày làm việc

Không khả dụng

-

chevron

Nạp tiền dễ dàng với tài khoản ngân hàng của bạn trên bất kỳ thiết bị nào. Hỗ trợ các ngân hàng lớn ở Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

help2pay

USD

15 - 10.000

Không khả dụng

Lập tức

Không khả dụng

PDFchevron

Một dịch vụ thanh toán hàng đầu ở Đông Nam Á, nhanh chóng, dễ dàng và an toàn.

dragon phoenix

USD

10 - 10.000

Không khả dụng

Lập tức

Không khả dụng

PDFchevron

Gửi và rút tiền dễ dàng bằng THB, IDR, và VND.

zingPay

USD EUR AUD GBP

10 - 500

10 - 6.000

Lập tức

1 ngày làm việc

PDFchevron

Thanh toán được đơn giản hóa. Cách nhanh chóng và đáng tin cậy để gửi tiền bằng nội tệ của bạn

NganLuong

USD

10 - 2.500

10 - 2.500

1 ngày làm việc

1 - 3 ngày làm việc

PDFchevron

Một dịch vụ ví điện tử hàng đầu tại Việt Nam dễ sử dụng, linh hoạt và an toàn. Được sử dụng bởi hàng nghìn người bán.

instant bank transfer
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

5 - 50.000

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

5 - 50.000

Nạp tiền

thời gian xử lý

1 ngày làm việc

Rút tiền

thời gian xử lý

1 ngày làm việc

Tài liệu tham khảo

-

Gửi và rút tiền dễ dàng qua việc sử dụng các phương thức chuyển tiền an toàn và nhanh chóng.

pay safe card
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

10 - 17.000

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

Không khả dụng

Nạp tiền

thời gian xử lý

1 ngày làm việc

Rút tiền

thời gian xử lý

Không khả dụng

Tài liệu tham khảo

-

Nạp tiền dễ dàng với tài khoản ngân hàng của bạn trên bất kỳ thiết bị nào. Hỗ trợ các ngân hàng lớn ở Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

help2pay
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

15 - 10.000

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

Không khả dụng

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

Không khả dụng

Tài liệu tham khảo

PDF

Một dịch vụ thanh toán hàng đầu ở Đông Nam Á, nhanh chóng, dễ dàng và an toàn.

dragon phoenix
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

10 - 10.000

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

Không khả dụng

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

Không khả dụng

Tài liệu tham khảo

PDF

Gửi và rút tiền dễ dàng bằng THB, IDR, và VND.

zingPay
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD EUR AUD GBP

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

10 - 500

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

10 - 6.000

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

1 ngày làm việc

Tài liệu tham khảo

PDF

Thanh toán được đơn giản hóa. Cách nhanh chóng và đáng tin cậy để gửi tiền bằng nội tệ của bạn

NganLuong
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

10 - 2.500

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

10 - 2.500

Nạp tiền

thời gian xử lý

1 ngày làm việc

Rút tiền

thời gian xử lý

1 - 3 ngày làm việc

Tài liệu tham khảo

PDF

Một dịch vụ ví điện tử hàng đầu tại Việt Nam dễ sử dụng, linh hoạt và an toàn. Được sử dụng bởi hàng nghìn người bán.

Phương thức

Đơn vị tiền tệ

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

Nạp tiền

thời gian xử lý

Rút tiền

thời gian xử lý

Tài liệu tham khảo

Visa

USD EUR AUD GBP

10 - 10.000

10 - 10.000

Lập tức

1 ngày làm việc

PDFchevron

Nạp rút bằng thẻ Visa hoặc thẻ ghi nợ.

Visa Electron

USD EUR AUD GBP

10 - 10.000

10 - 10.000

Lập tức

1 ngày làm việc

-

chevron

Nạp rút bằng thẻ Visa.

Mastercard

USD EUR AUD GBP

10 - 10.000

10 - 10.000

Lập tức

1 ngày làm việc. Chỉ có sẵn cho khách hàng Vương quốc Anh

PDFchevron

Nạp rút bằng thẻ Mastercard hoặc thẻ ghi nợ.

Maestro

USD EUR AUD GBP

10 - 10.000

10 - 10.000

Lập tức

1 ngày làm việc. Chỉ có sẵn cho khách hàng Vương quốc Anh

PDFchevron

Nạp rút bằng thẻ ghi nợ Maestro.

Diners

USD EUR AUD GBP

10 - 10.000

10 - 10.000

Lập tức

1 ngày làm việc

PDFchevron

Nạp và rút bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ Diners.

JCB

USD

10 - 10.000

10 - 10.000

Lập tức

1 ngày làm việc

-

chevron

Nạp rút bằng thẻ JCB.

Lưu ý: Việc rút tiền có thể mất đến 15 ngày làm việc để phản ánh vào thẻ của bạn. Rút tiền Mastercard và Maestro chỉ có sẵn cho khách hàng Vương quốc Anh.

Visa
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD EUR AUD GBP

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

10 - 10.000

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

10 - 10.000

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

1 ngày làm việc

Tài liệu tham khảo

PDF

Nạp rút bằng thẻ Visa hoặc thẻ ghi nợ.

Visa Electron
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD EUR AUD GBP

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

10 - 10.000

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

10 - 10.000

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

1 ngày làm việc

Tài liệu tham khảo

-

Nạp rút bằng thẻ Visa.

Mastercard
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD EUR AUD GBP

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

10 - 10.000

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

10 - 10.000

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

1 ngày làm việc. Chỉ có sẵn cho khách hàng Vương quốc Anh

Tài liệu tham khảo

PDF

Nạp rút bằng thẻ Mastercard hoặc thẻ ghi nợ.

Maestro
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD EUR AUD GBP

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

10 - 10.000

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

10 - 10.000

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

1 ngày làm việc. Chỉ có sẵn cho khách hàng Vương quốc Anh

Tài liệu tham khảo

PDF

Nạp rút bằng thẻ ghi nợ Maestro.

Diners
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD EUR AUD GBP

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

10 - 10.000

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

10 - 10.000

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

1 ngày làm việc

Tài liệu tham khảo

PDF

Nạp và rút bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ Diners.

JCB
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

10 - 10.000

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

10 - 10.000

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

1 ngày làm việc

Tài liệu tham khảo

-

Nạp rút bằng thẻ JCB.

Lưu ý: Việc rút tiền có thể mất đến 15 ngày làm việc để phản ánh vào thẻ của bạn. Rút tiền Mastercard và Maestro chỉ có sẵn cho khách hàng Vương quốc Anh.

Phương thức

Đơn vị tiền tệ

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

Nạp tiền

thời gian xử lý

Rút tiền

thời gian xử lý

Tài liệu tham khảo

Fasapay

USD

5 - 10.000

5 - 10.000

Lập tức

1 ngày làm việc

PDFchevron

Tính năng nạp rút nhanh, phí thấp và lịch sử giao dịch có thể tải xuống.

PerfectMoney

USD EUR

5 - 10.000

5 - 10.000

Lập tức

1 ngày làm việc

PDFchevron

Một phương pháp rẻ và dễ dàng để nạp và rút tiền. Tính năng thanh toán tự động, báo cáo lãi hàng năm và sao kê thời gian thực.

Skrill

USD EUR AUD GBP

10 - 10.000

10 - 10.000

Lập tức

1 ngày làm việc

PDFchevron

Nhanh chóng, đơn giản để sử dụng, và hỗ trợ ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Được tin dùng bởi hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới.

Neteller

USD EUR AUD GBP

10 - 10.000

5 - 10.000

Lập tức

1 ngày làm việc

PDFchevron

Được sử dụng bởi hơn 20 triệu khách hàng trên toàn thế giới. Tận hưởng truy cập tức thì, rút tiền miễn phí, và điểm thưởng bạn có thể đổi ra tiền mặt.

Webmoney

USD EUR

5 - 3.000

5 - 5.000

Lập tức

1 ngày làm việc

PDFchevron

Một dịch vụ thanh toán hoàn thiện với hơn 30 triệu khách hàng, 10,000 đăng ký mỗi ngày, và được hỗ trợ bởi hơn 100,000 nhà giao dịch.

PaysafeCard

USD AUD GBP EUR

5 - 1,000
5 - 10,000

5 - 750

Lập tức

1 ngày làm việc

-

chevron

Một dịch vụ thanh toán thuận tiện mà không cần tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. Được chấp nhận bởi hàng ngàn nhà cung cấp trên thế giới.

Jeton

USD EUR AUD GBP

5 - 1.000

5 - 1.000

Lập tức

1 ngày làm việc

PDFchevron

Một dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng và an toàn. Sử dụng tiền của bạn ở bất cứ đâu với ứng dụng di động.

Sticpay

USD EUR GBP

5 - 10.000

5 - 1.000

Lập tức

1 ngày làm việc

PDFchevron

Một cách chuyển tiền đơn giản, chi phí thấp và nhanh chóng. Được hỗ trợ bởi các ngân hàng và nhà cung cấp trên toàn thế giới.

Airtm

USD

5 - 2.500

5 - 2.500

Lập tức

1 ngày làm việc

PDFchevron

Dễ dàng chuyển đổi tiền tệ của bạn sang USD và chuyển tiền trên toàn thế giới. Được sử dụng bởi hơn 500.000 khách hàng tại 163 quốc gia.

Boleto

USD

10 - 500

Không khả dụng

2 - 3 ngày làm việc

Không khả dụng

-

chevron

Sử dụng phương thức thanh toán dựa trên hóa đơn phổ biến này để gửi tiền nếu bạn không có tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. Tùy chọn này có thể truy cập thông qua Skrill.

Paylivre

USD

5 - 4.000

5 - 10.000

Lập tức

1 - 2 ngày làm việc

PDFchevron

Tận hưởng việc rút và gửi tiền một cách nhanh chóng, trơn tru và an toàn với PayLivre.

OnlineNaira

USD

10 - 1.000

10 - 10.000

Lập tức

1 - 2 ngày làm việc

-

chevron

Thực hiện gửi tiền và rút tiền nhanh chóng và an toàn với phương thức chuyển khoản này cho thiết bị di động dành cho khách hàng ở Nigeria.

Trustly

USD EUR GBP

10 - 100

Sẽ sớm được ra mắt

Lập tức

Sẽ sớm được ra mắt

-

chevron

Tận hưởng việc rút và gửi tiền một cách nhanh chóng, trơn tru và an toàn với Trustly.

Beyonic

UGX TZS

5 - 1.000

5 - 1.000

Lập tức

1 - 2 ngày làm việc

-

chevron

Nạp tiền dễ dàng qua điện thoại. Cho khách hàng tại Uganda và tanzania.

Astropay

USD

5 - 2.500

5 - 2.500

Lập tức

1 ngày làm việc

-

chevron

Tận hưởng việc gửi và rút tiền nhanh chóng và an toàn với Astropay.

OneForYou

USD

10 - 1.000

Không khả dụng

Lập tức

Không khả dụng

-

chevron

Dễ dàng gửi tiền với giải pháp thanh toán voucher tiền mặt cho Nam Phi.

Advcash

USD

5 - 1.000

Sẽ sớm được ra mắt

Lập tức

Sẽ sớm được ra mắt

-

chevron

Tận hưởng việc gửi và rút tiền nhanh chóng, trơn tru và an toàn với AdvCash.

Fasapay
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

5 - 10.000

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

5 - 10.000

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

1 ngày làm việc

Tài liệu tham khảo

PDF

Tính năng nạp rút nhanh, phí thấp và lịch sử giao dịch có thể tải xuống.

PerfectMoney
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD EUR

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

5 - 10.000

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

5 - 10.000

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

1 ngày làm việc

Tài liệu tham khảo

PDF

Một phương pháp rẻ và dễ dàng để nạp và rút tiền. Tính năng thanh toán tự động, báo cáo lãi hàng năm và sao kê thời gian thực.

Skrill
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD EUR AUD GBP

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

10 - 10.000

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

10 - 10.000

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

1 ngày làm việc

Tài liệu tham khảo

PDF

Nhanh chóng, đơn giản để sử dụng, và hỗ trợ ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Được tin dùng bởi hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới.

Neteller
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD EUR AUD GBP

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

10 - 10.000

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

5 - 10.000

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

1 ngày làm việc

Tài liệu tham khảo

PDF

Được sử dụng bởi hơn 20 triệu khách hàng trên toàn thế giới. Tận hưởng truy cập tức thì, rút tiền miễn phí, và điểm thưởng bạn có thể đổi ra tiền mặt.

Webmoney
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD EUR

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

5 - 3.000

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

5 - 5.000

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

1 ngày làm việc

Tài liệu tham khảo

PDF

Một dịch vụ thanh toán hoàn thiện với hơn 30 triệu khách hàng, 10,000 đăng ký mỗi ngày, và được hỗ trợ bởi hơn 100,000 nhà giao dịch.

PaysafeCard
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD AUD GBP EUR

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

5 - 1,000
5 - 10,000

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

5 - 750

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

1 ngày làm việc

Tài liệu tham khảo

-

Một dịch vụ thanh toán thuận tiện mà không cần tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. Được chấp nhận bởi hàng ngàn nhà cung cấp trên thế giới.

Jeton
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD EUR AUD GBP

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

5 - 1.000

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

5 - 1.000

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

1 ngày làm việc

Tài liệu tham khảo

PDF

Một dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng và an toàn. Sử dụng tiền của bạn ở bất cứ đâu với ứng dụng di động.

Sticpay
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD EUR GBP

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

5 - 10.000

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

5 - 1.000

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

1 ngày làm việc

Tài liệu tham khảo

PDF

Một cách chuyển tiền đơn giản, chi phí thấp và nhanh chóng. Được hỗ trợ bởi các ngân hàng và nhà cung cấp trên toàn thế giới.

Airtm
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

5 - 2.500

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

5 - 2.500

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

1 ngày làm việc

Tài liệu tham khảo

PDF

Dễ dàng chuyển đổi tiền tệ của bạn sang USD và chuyển tiền trên toàn thế giới. Được sử dụng bởi hơn 500.000 khách hàng tại 163 quốc gia.

Boleto
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

10 - 500

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

Không khả dụng

Nạp tiền

thời gian xử lý

2 - 3 ngày làm việc

Rút tiền

thời gian xử lý

Không khả dụng

Tài liệu tham khảo

-

Sử dụng phương thức thanh toán dựa trên hóa đơn phổ biến này để gửi tiền nếu bạn không có tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. Tùy chọn này có thể truy cập thông qua Skrill.

Paylivre
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

5 - 4.000

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

5 - 10.000

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

1 - 2 ngày làm việc

Tài liệu tham khảo

PDF

Tận hưởng việc rút và gửi tiền một cách nhanh chóng, trơn tru và an toàn với PayLivre.

OnlineNaira
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

10 - 1.000

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

10 - 10.000

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

1 - 2 ngày làm việc

Tài liệu tham khảo

-

Thực hiện gửi tiền và rút tiền nhanh chóng và an toàn với phương thức chuyển khoản này cho thiết bị di động dành cho khách hàng ở Nigeria.

Trustly
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD EUR GBP

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

10 - 100

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

Sẽ sớm được ra mắt

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

Sẽ sớm được ra mắt

Tài liệu tham khảo

-

Tận hưởng việc rút và gửi tiền một cách nhanh chóng, trơn tru và an toàn với Trustly.

Beyonic
chevron

Đơn vị tiền tệ

UGX TZS

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

5 - 1.000

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

5 - 1.000

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

1 - 2 ngày làm việc

Tài liệu tham khảo

-

Nạp tiền dễ dàng qua điện thoại. Cho khách hàng tại Uganda và tanzania.

Astropay
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

5 - 2.500

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

5 - 2.500

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

1 ngày làm việc

Tài liệu tham khảo

-

Tận hưởng việc gửi và rút tiền nhanh chóng và an toàn với Astropay.

OneForYou
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

10 - 1.000

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

Không khả dụng

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

Không khả dụng

Tài liệu tham khảo

-

Dễ dàng gửi tiền với giải pháp thanh toán voucher tiền mặt cho Nam Phi.

Advcash
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD

Nhỏ nhất-lớn nhất

nạp tiền

5 - 1.000

Nhỏ nhất-lớn nhất

rút tiền

Sẽ sớm được ra mắt

Nạp tiền

thời gian xử lý

Lập tức

Rút tiền

thời gian xử lý

Sẽ sớm được ra mắt

Tài liệu tham khảo

-

Tận hưởng việc gửi và rút tiền nhanh chóng, trơn tru và an toàn với AdvCash.

Phương thức

Đơn vị tiền tệ

Tiền gửi tối thiểu

Mức rút tối thiểu

Nạp tiền

thời gian xử lý

Rút tiền

thời gian xử lý

Tài liệu tham khảo

Bitcoin

BTC

Không mức tối thiểu

0,0022

Vốn khả dụng ngay khi được xác nhận

Kiểm tra nội bộ

PDFchevron

Nạp và rút bằng Bitcoin, loại tiền điện tử đầu tiên trên thế giới.

Ethereum

ETH

Không mức tối thiểu

0,013

Vốn khả dụng ngay khi được xác nhận

Kiểm tra nội bộ

PDFchevron

Nạp tiền và rút tiền bằng Ethereum, một trong ba loại tiền điện tử được sử dụng nhiều nhất.

Litecoin

LTC

Không mức tối thiểu

0,085

Vốn khả dụng ngay khi được xác nhận

Kiểm tra nội bộ

PDFchevron

Nạp rút bằng Litecoin, một loại tiền điện tử bền bỉ với khả năng xử lý giao dịch nhanh.

UsdCoin

USDC

Không mức tối thiểu

25

Vốn khả dụng ngay khi được xác nhận

Kiểm tra nội bộ

-

chevron

Nạp và rút bằng USD Coin, một loại tiền điện tử được gắn với USD.

Tether

USDT

Không mức tối thiểu

25

Vốn khả dụng ngay khi được xác nhận

Kiểm tra nội bộ

-

chevron

Nạp tiền và rút tiền bằng Tether, một loại tiền điện tử tương ứng với tiền pháp định.

Lưu ý: Số tiền rút tối thiểu sẽ thay đổi tùy theo tỷ giá hối đoái mới nhất. Các số liệu hiển thị ở đây đã được làm tròn.

Bitcoin
chevron

Đơn vị tiền tệ

BTC

Tiền gửi tối thiểu

Không mức tối thiểu

Mức rút tối thiểu

0,0022

Nạp tiền

thời gian xử lý

Vốn khả dụng ngay khi được xác nhận

Rút tiền

thời gian xử lý

Kiểm tra nội bộ

Tài liệu tham khảo

PDF

Nạp và rút bằng Bitcoin, loại tiền điện tử đầu tiên trên thế giới.

Ethereum
chevron

Đơn vị tiền tệ

ETH

Tiền gửi tối thiểu

Không mức tối thiểu

Mức rút tối thiểu

0,013

Nạp tiền

thời gian xử lý

Vốn khả dụng ngay khi được xác nhận

Rút tiền

thời gian xử lý

Kiểm tra nội bộ

Tài liệu tham khảo

PDF

Nạp tiền và rút tiền bằng Ethereum, một trong ba loại tiền điện tử được sử dụng nhiều nhất.

Litecoin
chevron

Đơn vị tiền tệ

LTC

Tiền gửi tối thiểu

Không mức tối thiểu

Mức rút tối thiểu

0,085

Nạp tiền

thời gian xử lý

Vốn khả dụng ngay khi được xác nhận

Rút tiền

thời gian xử lý

Kiểm tra nội bộ

Tài liệu tham khảo

PDF

Nạp rút bằng Litecoin, một loại tiền điện tử bền bỉ với khả năng xử lý giao dịch nhanh.

UsdCoin
chevron

Đơn vị tiền tệ

USDC

Tiền gửi tối thiểu

Không mức tối thiểu

Mức rút tối thiểu

25

Nạp tiền

thời gian xử lý

Vốn khả dụng ngay khi được xác nhận

Rút tiền

thời gian xử lý

Kiểm tra nội bộ

Tài liệu tham khảo

-

Nạp và rút bằng USD Coin, một loại tiền điện tử được gắn với USD.

Tether
chevron

Đơn vị tiền tệ

USDT

Tiền gửi tối thiểu

Không mức tối thiểu

Mức rút tối thiểu

25

Nạp tiền

thời gian xử lý

Vốn khả dụng ngay khi được xác nhận

Rút tiền

thời gian xử lý

Kiểm tra nội bộ

Tài liệu tham khảo

-

Nạp tiền và rút tiền bằng Tether, một loại tiền điện tử tương ứng với tiền pháp định.

Lưu ý: Số tiền rút tối thiểu sẽ thay đổi tùy theo tỷ giá hối đoái mới nhất. Các số liệu hiển thị ở đây đã được làm tròn.

Phương thức

Đơn vị tiền tệ

Tiền gửi tối thiểu

Thời gian xử lý nạp tiền

Tài liệu tham khảo

Changelly

USD EUR GBP BTC

50 - 5,000

5 - 30 phút

PDFchevron

Một dịch vụ trao đổi tiền điện tử và chuyển tiền sang tiền điện tử an toàn và nhanh chóng có sẵn trên toàn thế giới. Cung cấp hơn 150 loại tiền điện tử. Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp 24/7.

Banxa

USD EUR GBP AUD BTC LTC USDT USDC

50 - 5,000

5 - 30 phút

-

chevron

Gửi tiền nhanh chóng, dễ dàng và an toàn với trao đổi tiền crypto tuân thủ quốc tế bằng cách sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn. Đăng ký đơn giản.

Xanpool

USD EUR GBP AUD BTC ETH LTC USDT

50 - 5,000

5 - 30 phút

-

chevron

Gửi tiền vào tài khoản Deriv tiền Crypto của bạn thông qua chuyển khoản ngân hàng địa phương với sàn giao dịch chuyển sang tiền crypto dành cho khách hàng ở Đông Nam Á.

Lưu ý: Các hình thức thanh toán này chỉ có sẵn cho các khách hàng có các tài khoản giao dịch crypto.

Changelly
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD EUR GBP BTC

Tiền gửi tối thiểu

50 - 5,000

Thời gian xử lý nạp tiền

5 - 30 phút

Tài liệu tham khảo

PDF

Một dịch vụ trao đổi tiền điện tử và chuyển tiền sang tiền điện tử an toàn và nhanh chóng có sẵn trên toàn thế giới. Cung cấp hơn 150 loại tiền điện tử. Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp 24/7.

Banxa
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD EUR GBP AUD BTC LTC USDT USDC

Tiền gửi tối thiểu

50 - 5,000

Thời gian xử lý nạp tiền

5 - 30 phút

Tài liệu tham khảo

-

Gửi tiền nhanh chóng, dễ dàng và an toàn với trao đổi tiền crypto tuân thủ quốc tế bằng cách sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn. Đăng ký đơn giản.

Xanpool
chevron

Đơn vị tiền tệ

USD EUR GBP AUD BTC ETH LTC USDT

Tiền gửi tối thiểu

50 - 5,000

Thời gian xử lý nạp tiền

5 - 30 phút

Tài liệu tham khảo

-

Gửi tiền vào tài khoản Deriv tiền Crypto của bạn thông qua chuyển khoản ngân hàng địa phương với sàn giao dịch chuyển sang tiền crypto dành cho khách hàng ở Đông Nam Á.

Lưu ý: Các hình thức thanh toán này chỉ có sẵn cho các khách hàng có các tài khoản giao dịch crypto.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Chúng tôi xử lý tất cả các khoản tiền gửi và rút tiền của bạn trong vòng 1 ngày. Tuy nhiên, thời gian và giới hạn xử lý trong trang này là chỉ định, tùy thuộc vào số yêu cầu đang đợi hoặc vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.