Hợp tác với một nhà cung cấp giao dịch trực tuyến uy tín

Đăng ký làm Môi giới và Liên kết

Nhận 45% hoa hồng trọn đời với một nhà cung cấp giao dịch trực tuyến nơi cho phép bất kỳ ai giao dịch trên các thị trường tài chính phổ biến với sự thuận tiện tối đa. Deriv Group Ltd - chủ sở hữu của Binary.com và Deriv.com - có thành tích đã được chứng minh về việc vận hành các chương trình liên kết thành công với các khoản thanh toán nhanh chóng.