tiếp thị liên kết

Kiếm tới 45% hoa hồng trọn đời với nhà cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến, tạo điều kiện thuận tiện tối đa cho tất cả mọi người giao dịch với các thị trường tài chính phổ biến. Deriv Group Ltd - chủ sở hữu của Deriv.com - có nhiều năm kinh nghiệm và nổi tiếng với các chương trình đối tác thành công và các khoản chi trả nhanh chóng.

60K+

đối tác

$47M+

tiền thanh toán cho đối tác từ khi thành lập

190+

quốc gia

1M+

khách hàng