Các thị trường giao dịch trên Deriv

Tìm hiểu về các thị trường bạn có thể giao dịch trực tuyến với Deriv, bao gồm ngoại hối, chỉ số tổng hợp, chứng khoán, tiền điện tử, Giỏ chỉ số và các loại hàng hóa khác.

Tại sao nên giao dịch giỏ chỉ số trên Deriv

Giao dịch tiền tệ yêu thích của bạn với một giỏ tiền tệ chính và hưởng lợi từ việc giảm rủi ro và biến động.

Mỗi loại tiền có trọng số 20%

Đòn bẩy cao, chênh lệch thấp

Nền tảng nhanh nhạy, dễ sử dụng

Các hỗ trợ biểu đồ nâng cao

Các phương thức nạp và rút tiền tiện lợi

Các giỏ chỉ số giao dịch có sẵn trên Deriv

CFD

Quyền chọn

Cấp số nhân

Giao dịch CFD cho phép bạn giao dịch theo biến động giá của tài sản mà không cần mua hay sở hữu tài sản cơ bản.

Trên Deriv, bạn có thể giao dịch CFDs với đòn bẩy cao, cho phép bạn chỉ phải trả một phần nhỏ giá trị của hợp đồng. Nó sẽ khuếch đại lợi nhuận tiềm năng nhưng cũng làm tăng khả năng mất mát của bạn.

Khả dụng trên

Các công cụ cần thiết cho giao dịch CFD

Giỏ hàng hóa

Giỏ Vàng

Giỏ ngoại hối

Giỏ AUD

Giỏ EUR

Giỏ GBP

Giỏ USD

Các giỏ chỉ số giao dịch có sẵn trên Deriv

CFD

Minus

Giao dịch CFD cho phép bạn giao dịch theo biến động giá của tài sản mà không cần mua hay sở hữu tài sản cơ bản.

Trên Deriv, bạn có thể giao dịch CFDs với đòn bẩy cao, cho phép bạn chỉ phải trả một phần nhỏ giá trị của hợp đồng. Nó sẽ khuếch đại lợi nhuận tiềm năng nhưng cũng làm tăng khả năng mất mát của bạn.

Khả dụng trên

Các công cụ cần thiết cho giao dịch CFD

Giỏ hàng hóa

Giỏ Vàng

Giỏ ngoại hối

Giỏ AUD

Giỏ EUR

Giỏ GBP

Giỏ USD

Quyền chọn

Plus

Cấp số nhân

Plus