Mô phỏng

Giao dịch giá tài sản mô phỏng thị trường thực hoặc thị trường mô phỏng. Quản lý độ phơi nhiễm rủi ro bằng cách chọn mức biến động phù hợp với khẩu vị rủi ro của bạn. Chọn giữa chỉ số tổng hợp 24/7, chỉ số mô phỏng derived FX và chỉ số giỏ hàng của chúng tôi.
Tạo tài khoản thử nghiệm miễn phí
biểu ngữ

Giao dịch các loại tiền tệ yêu thích của bạn trên một giỏ tiền tệ chính để giảm thiểu rủi ro và biến động.

Các giỏ chỉ số giao dịch có sẵn trên Deriv

Giao dịch CFD giúp bạn giao dịch theo biến động giá của tài sản mà không cần mua hay sở hữu tài sản đó.

Tại Deriv, bạn có thể giao dịch CFD với đòn bẩy cao mà chỉ cần trả một phần nhỏ giá trị hợp đồng. Công cụ này vừa tăng lợi nhuận tiềm năng vừa tăng rủi ro thua lỗ của bạn.

Các loại tài sản có thể giao dịch CFD

Giỏ hàng hóa

biểu tượng

Giỏ Vàng

Giỏ vàng tính toán giá trị của vàng so với 1 giỏ 5 loại tiền tệ trên thế giới (EUR, GBP, JPY, CAD, AUD), mỗi loại có trọng số 20%.

Giỏ forex

biểu tượng

Giỏ AUD

biểu tượng

Giỏ EUR

biểu tượng

Giỏ GBP

biểu tượng

Giỏ USD

Giỏ AUD tính toán giá trị của đồng đô la Úc so với 1 giỏ 5 loại tiền tệ trên thế giới (USD, EUR, GBP, JPY, CAD), mỗi loại có trọng số 20%.

Giỏ EUR tính toán giá trị của đồng Euro so với 1 giỏ 5 loại tiền tệ trên thế giới (USD, AUD, GBP, JPY, CAD), mỗi loại có trọng số 20%.

Giỏ GBP tính toán giá trị của đồng Bảng Anh so với 1 giỏ 5 loại tiền tệ trên thế giới (USD, EUR, AUD, JPY, CAD), mỗi loại có trọng số 20%.

Giỏ USD tính toán giá trị của đồng đô la Mỹ so với 1 giỏ 5 loại tiền tệ trên thế giới (EUR, GBP, JPY, CAD, AUD), mỗi loại có trọng số 20%.

Bạn muốn biết thêm về các điều kiện giao dịch CFD đối với các công cụ chúng tôi cung cấp?

Kiểm tra các thông số giao dịch

Tại sao nên giao dịch giỏ chỉ số trên Deriv

Tỷ trọng tiền tệ
Mỗi loại tiền đều có trọng số 20%
Chênh lệch thấp
Đòn bẩy cao, chênh lệch thấp
Nền tảng dễ sử dụng
Nền tảng nhanh nhạy, dễ sử dụng
Đồ thị và biểu đồ
Tiện ích biểu đồ hỗ trợ giao dịch hiện đại
Nạp và rút tiền thuận tiện
Phương thức nạp và rút tiền tiện lợi

Các thị trường khác có thể bạn quan tâm