Mô phỏng

Giao dịch giá tài sản mô phỏng thị trường thực hoặc thị trường mô phỏng. Quản lý độ phơi nhiễm thị trường bằng cách chọn mức biến động phù hợp với khẩu vị rủi ro của bạn. Chọn giữa các chỉ số tổng hợp 24/7, chỉ số mô phỏng FX và giỏ chỉ số của chúng tôi.

Giao dịch các loại tiền tệ yêu thích của bạn trên một giỏ tiền tệ chính để giảm thiểu rủi ro và biến động.

Tại sao nên giao dịch giỏ chỉ số trên Deriv

Currency weight

Mỗi loại tiền đều có trọng số 20%

Narrow spreads

Đòn bẩy cao, chênh lệch thấp

Easy platform

Nền tảng nhanh nhạy, dễ sử dụng

Graphs and charts

Tiện ích biểu đồ hỗ trợ giao dịch tiên tiến

Convenient deposits and withdrawals

Phương thức nạp và rút tiền tiện lợi

Các giỏ chỉ số giao dịch hiện có trên Deriv

CFD

Quyền chọn

Cấp số nhân

Giao dịch CFD cho phép bạn giao dịch theo biến động giá của tài sản mà không cần mua hay sở hữu tài sản cơ sở.

Tại Deriv, bạn có thể giao dịch CFD với đòn bẩy cao mà chỉ cần trả một phần nhỏ giá trị hợp đồng. Công cụ này vừa gia tăng lợi nhuận tiềm năng của bạn, đồng thời cũng làm tăng rủi ro tổn thất bạn phải chịu.

Các loại tài sản khả dụng để giao dịch CFD

Giỏ hàng hóa

symbol

Giỏ Vàng

Giỏ vàng tính toán giá trị của vàng so với 1 giỏ 5 loại tiền tệ trên thế giới (EUR, GBP, JPY, CAD, AUD), mỗi loại có trọng số 20%.

Giỏ ngoại hối

symbol

Giỏ AUD

symbol

Giỏ EUR

symbol

Giỏ GBP

symbol

Giỏ USD

Giỏ AUD tính toán giá trị của đồng đô la Úc so với 1 giỏ 5 loại tiền tệ trên thế giới (USD, EUR, GBP, JPY, CAD), mỗi loại có trọng số 20%.

Giỏ EUR tính toán giá trị của đồng Euro so với 1 giỏ 5 loại tiền tệ trên thế giới (USD, AUD, GBP, JPY, CAD), mỗi loại có trọng số 20%.

Giỏ GBP tính toán giá trị của đồng Bảng Anh so với 1 giỏ 5 loại tiền tệ trên thế giới (USD, EUR, AUD, JPY, CAD), mỗi loại có trọng số 20%.

Giỏ USD tính toán giá trị của đồng đô la Mỹ so với 1 giỏ 5 loại tiền tệ trên thế giới (EUR, GBP, JPY, CAD, AUD), mỗi loại có trọng số 20%.

Các giỏ chỉ số giao dịch hiện có trên Deriv

CFD

Quyền chọn

Cấp số nhân

Giao dịch CFD cho phép bạn giao dịch theo biến động giá của tài sản mà không cần mua hay sở hữu tài sản cơ sở.

Tại Deriv, bạn có thể giao dịch CFD với đòn bẩy cao mà chỉ cần trả một phần nhỏ giá trị hợp đồng. Công cụ này vừa gia tăng lợi nhuận tiềm năng của bạn, đồng thời cũng làm tăng rủi ro tổn thất bạn phải chịu.

Các loại tài sản khả dụng để giao dịch CFD

Giỏ hàng hóa

symbol

Giỏ Vàng

Giỏ vàng tính toán giá trị của vàng so với 1 giỏ 5 loại tiền tệ trên thế giới (EUR, GBP, JPY, CAD, AUD), mỗi loại có trọng số 20%.

Giỏ ngoại hối

symbol

Giỏ AUD

symbol

Giỏ EUR

symbol

Giỏ GBP

symbol

Giỏ USD

Giỏ AUD tính toán giá trị của đồng đô la Úc so với 1 giỏ 5 loại tiền tệ trên thế giới (USD, EUR, GBP, JPY, CAD), mỗi loại có trọng số 20%.

Giỏ EUR tính toán giá trị của đồng Euro so với 1 giỏ 5 loại tiền tệ trên thế giới (USD, AUD, GBP, JPY, CAD), mỗi loại có trọng số 20%.

Giỏ GBP tính toán giá trị của đồng Bảng Anh so với 1 giỏ 5 loại tiền tệ trên thế giới (USD, EUR, AUD, JPY, CAD), mỗi loại có trọng số 20%.

Giỏ USD tính toán giá trị của đồng đô la Mỹ so với 1 giỏ 5 loại tiền tệ trên thế giới (EUR, GBP, JPY, CAD, AUD), mỗi loại có trọng số 20%.