Trở lại

Deriv X

 1. Deriv X là gì?
 2. Số tiền tối thiểu / tối đa mà tôi có thể gửi vào tài khoản Deriv X?
 3. Tôi có thể giao dịch các thị trường nào trên Deriv X?
 4. Số tiền tối thiểu và tối đa để giao dịch trên Deriv X là bao nhiêu?
 5. Sự khác biệt lớn giữa DTrader, Derov Deriv MT5 và Derov Deriv X là gì?
 6. Sự khác biệt giữa Deriv MT5 và Deriv X là gì?
 7. Cách để thêm một tài khoản Deriv X?
 8. Làm cách nào để đăng nhập vào Deriv X?
 9. Sự khác biệt giữa tài khoản Tổng hợp và tài khoản Tài chính là gì?
 10. Thế nào là một mật khẩu Deriv X?
 11. Mật khẩu Deriv X của tôi khác với mật khẩu Deriv của tôi như thế nào?
 12. Làm cách nào để đổi mật khẩu Deriv X?
 13. Tôi có thể tìm thông tin tài khoản Deriv X của mình ở đâu?
 14. Làm cách nào để nạp tiền vào tài khoản tiền thật Deriv X của tôi?
 15. Làm cách nào để rút tiền từ tài khoản tiền thật Deriv X của tôi?