Quay lại

Deriv X

 1. Deriv X là gì?
 2. Số tiền tối thiểu/tối đa mà tôi có thể nạp vào tài khoản Deriv X của mình?
 3. Tôi có thể giao dịch các thị trường nào trên Deriv X?
 4. Số tiền tối thiểu và tối đa để giao dịch trên Deriv X là bao nhiêu?
 5. Sự khác biệt chính giữa DTrader, Deriv MT5 và Deriv X là gì?
 6. Sự khác biệt giữa Deriv MT5 và Deriv X là gì?
 7. Cách để thêm một tài khoản Deriv X?
 8. Làm thế nào để đăng nhập vào Deriv X?
 9. Sự khác biệt giữa tài khoản Tổng hợp và tài khoản Tài chính là gì?
 10. Mật khẩu Deriv X là gì?
 11. Mật khẩu Deriv X khác mật khẩu Deriv như thế nào?
 12. Làm thế nào để đổi mật khẩu Deriv X?
 13. Tôi có thể tìm thông tin tài khoản Deriv X của mình ở đâu?
 14. Làm thế nào để nạp tiền vào tài khoản Deriv X thực của tôi?
 15. Làm thế nào để rút tiền từ tài khoản Deriv X thực của tôi?