Trở lại

    Về Deriv

  1. Is Deriv regulated?

  2. Where is my money held?

Is Deriv regulated?

Yes, we’re regulated by

  • the Malta Financial Services Authority

  • the Labuan Financial Services Authority

  • the Vanuatu Financial Services Commission

  • the British Virgin Islands Financial Services Commission

You can get more info about this on our Regulatory information page.

community

Có câu hỏi?

Cộng đồng hỗ trợ Deriv của chúng tôi có thể giúp bạn tìm câu trả lời.

Hỏi cộng đồng
contact us icon

Không tìm thấy câu trả lời? Chúng tôi có thể trợ giúp.