Quay lại

Về Deriv

  1. Deriv có được quản lý không?
  2. Tiền của tôi được giữ ở đâu?