example

Chúng tôi là ai

example

Chúng tôi là ai

Deriv là một trong những nhà môi giới trực tuyến lớn nhất thế giới. Chúng tôi cung cấp CFD và các dẫn xuất khác trên forex, cổ phiếu & chỉ số, tiền điện tử, hàng hóa và có nguồn gốc cho hàng triệu người dùng đã đăng ký trên toàn cầu.

Ngay từ khi thành lập, mục tiêu của chúng tôi là thoát khỏi mức hoa hồng cao và các sản phẩm rườm rà do các nhà môi giới truyền thống cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi hướng tới việc cung cấp trải nghiệm hạng nhất cho các nhà giao dịch có xu hướng kỹ thuật số, bất kể quy mô tài khoản của họ là bao nhiêu.

Trong hành trình kéo dài hơn 22 năm, chúng tôi đã phát triển lên hơn 2,5 triệu khách hàng trên toàn thế giới. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi vẫn như cũ.

Làm giao dịch có thể truy cập được cho bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu