Bộ tính dừng lỗ và lấy lãi cho bộ số nhân

Các công cụ cho nhà giao dịchright arrow

Lỗ và lãi cho giao dịch cấp số nhân

Bộ tính lãi và lỗ cho cấp số nhân của chúng tôi giúp bạn xác định mức dưng lỗ và lấy lãi trong các giao dịch của bạn để giảm thiểu thua lỗ và tối ưu lãi suất.

Mức độ

Số tiền

0
0

Lên

Xuống

0
0

Lên

Xuống

Cách tính toán mức dừng lỗ và lấy lãi

Mức dừng lỗ và lấy lãi của một hợp đồng trên DTrader được tính dựa trên công thức:

Mức dừng lỗ và lấy lãi theo hướng Lên = giá tài sản × {(số dừng lỗ Hoặc lấy lãi - hoa hồng) ÷ (mức cược × bội số nhân) + 1}

Mức dừng lỗ và lấy lãi theo hướng Xuống = giá tài sản × {(-số dừng lỗ Hoặc lấy lãi - hoa hồng) ÷ (mức cược × bội số nhân) + 1}

Điều này giúp bạn đặt mức dừng lỗ và lấy lãi khi giá tài sản di chuyển theo hướng Lên hoặc Xuống.

Ví dụ về cách tính

Giả sử bạn muốn tính toán mức dừng lỗ khi bạn mở một giao dịch cho Chỉ số biến động 100 có giá là 3376.24 USD với một mức cược là 10 USD, cấp số nhân là x100, và một mức dừng lỗ tại 7.54 USD theo hướng Lên.

công thức mức dừng lỗ lên
công thức mức dừng lỗ lên
  1. Hoa hồng được tính tự động dựa trên mức cược, biểu tượng và hệ số bạn chọn. Giá trị của nó có sẵn trực tiếp trên DTrader.

Vậy trong trường hợp này, bạn sẽ đặt mức dừng lỗ tại 3351.46.

Giả sử bạn muốn tính toán mức lấy lãi khi bạn mở một giao dịch cho Chỉ số biến động 100 có giá là 3376.24 USD với một mức cược là 10 USD, cấp số nhân là x100, và một mức lấy lãi tại 7.54 USD theo hướng Giảm.

công thức tính mức lấy lãi xuống
công thức tính mức lấy lãi xuống
  1. Hoa hồng được tính tự động dựa trên mức cược, biểu tượng và hệ số bạn chọn. Giá trị của nó có sẵn trực tiếp trên DTrader.

Vậy trong trường hợp này, bạn sẽ đặt mức lấy lại ở 3350.11.