Bộ tính mức dừng lỗ và/hoặc lấy lãi cho khoảng ký quỹ

Các công cụ cho nhà giao dịchright arrow

Lỗ và lãi cho giao dịch ký quỹ

Công cụ tính toán lãi lỗ của chúng tôi cho giao dịch ký quỹ giúp bạn ước tính khoản lỗ và/hoặc lãi của mình.

Mua

Bán

0
0
0
0

Tổng hợp

Tài chính

0
0
0
0

Tổng hợp

Tài chính

Cách tính toán cấp dừng lỗ và/hoặc lấy lãi và giá trị pip

Mức dừng lỗ và/hoặc chốt lãi và giá trị pip khi mua một hợp đồng trên Deriv MT5 (DMT5) được tính toán dựa vào công thức:

Mức dừng lỗ và/hoặc lấy lãi = giá tài sản + {mức dừng lỗ HOẶC lấy lãi ÷ (số lượng × quy mô hợp đồng)}

Giá trị pip của dừng lỗ và/hoặc lấy lãi = |(cấp dừng lỗ Hoặc lấy lãi - giá tài sản)| ÷ giá trị điểm

Mức dừng lỗ và/hoặc lấy lãi giúp bạn quản lý rủi ro khi mua một hợp đồng.

Đối với các tài khoản tài chính, giá trị pip cử dừng lỗ và/hoặc lấy lãi tính theo đơn vị tiền tệ báo giá cho các cặp ngoại hối.

Cho các các tài khoản tổng hợp, giá trị pip của dừng lỗ và/hoặc lấy lãi sẽ tính theo USD.

Ví dụ về cách tính

Giả sử bạn muốn tính toán mức dừng lỗ và giá trị pip khi bạn mua một lô EUR/USD có giá 1.17524 USD với mức dùng lỗ là 24 USD.

công thức cấp dừng lỗ
công thức cấp dừng lỗ
  1. Cỡ hợp đồng là một lô tiêu chuẩn của ngoại hối = 100,000 đơn vị.
công thức mức dừng lỗ pip
công thức mức dừng lỗ pip
  1. Giá trị điểm được tính từ các chỉ số hiện tại của tài sản. Trong ví dụ này, chỉ số là 5, vì vậy giá trị điểm là 0,00001.

Giao dịch của bạn sẽ tự động đóng khi mức dưng lỗ của bạn đạt đến 1.1750 và khi giá trị pip dừng lỗ là 24 USD.