Máy tính tiền ký quỹ

Các công cụ cho nhà giao dịchright arrow

Máy tính tiền ký quỹ

Hệ thống ký quỹ của chúng tôi giúp bạn ước tính số tiền ký quỹ cần thiết để giữ các vị thế của bạn mở qua đêm trên Deriv MT5 (DMT5).

0

Tổng hợp

Tài chính

Làm thế nào để tính toán khoảng ký quỹ

Ký quỹ cần thiết cho một hợp đồng trên DMT5 được tính theo công thức:

Khoảng ký quỹ = (khối lượng theo lô × quy mô hợp đồng × giá tài sản) ÷ đòn bẩy

Điều này cung cấp cho bạn yêu cầu ký quỹ bằng đồng tiền định giá đối với các cặp ngoại hối hoặc bằng mệnh giá của tài sản cơ bản cho các công cụ khác.

Ví dụ: nếu bạn đang giao dịch cặp ngoại hối USD/CHF, yêu cầu ký quỹ sẽ được tính bằng Franc Thụy Sĩ (CHF) là đồng tiền định giá. Mặt khác, nếu bạn đang giao dịch Chỉ số Biến động 75, thì yêu cầu ký quỹ sẽ được tính theo Đô la Mỹ (USD), là mệnh giá của tài sản cơ bản - Chỉ số Biến động 75.

Ví dụ về cách tính

Giả sử bạn muốn giao dịch hai lô EUR/USD với giá tài sản là 1,10 USD và đòn bẩy là 100.

Công thức khoảng ký quỹ
Margin formula mobile
  1. Một lô ngoại hối tiêu chuẩn = 100.000 đơn vị

Vì vậy, bạn sẽ yêu cầu tỷ lệ ký quỹ là 2.200 USD để mở vị thế trên.

Lưu ý rằng đây chỉ là những giá trị gần đúng và sẽ khác nhau tùy thuộc vào đòn bẩy được đặt cho tài khoản của bạn và tài sản bạn muốn giao dịch.