Công cụ giao dịch

margin calculator
margin calculator
Dùng thử công cụ tính ký quỹ

Công cụ tính ký quỹ

Ước tính số tiền ký quỹ bạn cần để giữ vị thế của bạn. Số tiền này sẽ phụ thuộc vào đòn bẩy, số lượng lô và số dư tài khoản Deriv MT5 của bạn.

swap calculator
swap calculator
Dùng thử công cụ tính phí qua đêm

Công cụ tính phí qua đêm

Tính phí qua đêm cho bất kỳ vị thế mở nào. Khoản phí có thể dương hoặc âm tùy thuộc vào tỷ giá hoán đổi của bạn.

pip calculator
pip calculator
Dùng thử công cụ tính pip

Công cụ tính pip

Tìm giá trị của các pip trong giao dịch của bạn để quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

PnL margin
PnL margin
Dùng thử công cụ tính lời/lỗ cho giao dịch ký quỹ

Lời và lỗ cho giao dịch ký quỹ

Dự toán mức cắt lỗ và/hoặc chốt lời cũng như giá trị pip cho hợp đồng của bạn để giảm thiểu rủi ro khi mua hoặc bán một vị thế.

PnL multipliers
PnL multipliers
Dùng thử công cụ tính cấp số nhân

Cắt lỗ và chốt lời cho giao dịch cấp số nhân

Ước tính mức cắt lỗ và chốt lời cho hợp đồng của bạn để giảm thiểu rủi ro trong trường hợp giá thị trường đi ngược so với dự đoán của bạn.