Các công cụ của nhà giao dịch

Máy tính tiền ký quỹ

Máy tính phí qua đêm

Máy tính tiền ký quỹ

Máy tính ký quỹ của chúng tôi giúp bạn ước tính số tiền ký quỹ cần thiết để giữ các vị thế của bạn mở qua đêm trên Deriv MetaTrader 5 (DMT5).
0

Tổng hợp

Tài chính

Cách tính ký quỹ

Ký quỹ cần thiết cho một hợp đồng trên DMT5 được tính theo công thức:

Ký quỹ = khối lượng theo lô × quy mô hợp đồng × giá tài sản/đòn bẩy

Điều này cung cấp cho bạn yêu cầu ký quỹ bằng đồng tiền định giá đối với các cặp ngoại hối hoặc bằng mệnh giá của tài sản cơ bản cho các công cụ khác.

Ví dụ: nếu bạn đang giao dịch cặp ngoại hối USD/CHF, yêu cầu ký quỹ sẽ được tính bằng Franc Thụy Sĩ (CHF) là đồng tiền định giá. Mặt khác, nếu bạn đang giao dịch Chỉ số Biến động 75, thì yêu cầu ký quỹ sẽ được tính bằng Đô la Mỹ (USD), là mệnh giá của tài sản cơ bản - Chỉ số Biến động 75.

Ví dụ về cách tính

Giả sử bạn muốn giao dịch hai lô EUR/USD với giá tài sản là 1,10 USD và đòn bẩy là 100.

  1. Một lô ngoại hối tiêu chuẩn = 100.000 đơn vị

Vì vậy, bạn sẽ yêu cầu tỷ lệ ký quỹ là 2.200 USD để mở vị thế trên.

Lưu ý rằng đây chỉ là những giá trị gần đúng và sẽ khác nhau tùy thuộc vào đòn bẩy được đặt cho tài khoản của bạn và tài sản bạn muốn giao dịch.

Để xem giá tài sản, hãy truy cập Deriv MetaTrader 5 (DMT5), nhấp vào tab Xem và chọn Market Watch, sau đó nhấp chuột phải vào biểu tượng bạn muốn giao dịch và chọn Specification.