Các công cụ của nhà giao dịch

margin calculator
margin calculator
Dùng thử thử máy tính phí ký quỹ

Máy tính tiền ký quỹ

Ước tính ký quỹ bạn cần để giữ vị thế của bạn. Kết quả phụ thuộc vào đòn bẩy, lot khối lượng và số dư tài khoản Deriv MT5 của bạn.

swap calculator
swap calculator
Dùng thử máy tính phí chuyển đổi

Máy tính phí qua đêm

Tính phí duy trì qua đêm cho bất kỳ giao dịch mở nào. Khoản phí có thể dương hoặc âm tùy thuộc vào tỷ giá hoán đổi của bạn.

pip calculator
pip calculator
Dùng thử máy tính phí pip

Bộ tính pip

Tìm giá trị của các pip trong giao dịch của bạn để quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

PnL margin
PnL margin
Thử PnL cho bộ tính ký quỹ

Lỗ và lãi cho giao dịch ký quỹ

Dự toán mức dừng lỗ và/hoặc lấy lãi cũng như giá trị pip cho hợp đồng của bạn để giảm thiểu rủi ro khi mua hoặc bán một giao dịch.

PnL multipliers
PnL multipliers
Dùng thử bộ tính cấp số nhân

Dừng lỗ và lấy lãi cho bộ số nhân

Ước tính mức cắt lỗ và mức lấy lãi cho hợp đồng của bạn để giảm thiểu rủi ro trong trường hợp giá thị trường thay đổi so với dự đoán của bạn.