Các công cụ của nhà giao dịch

Dùng thử thử máy tính phí ký quỹ

Máy tính tiền ký quỹ

Dự toán khoản ký quỹ bạn cần để giữ các vị trí của mình. Kết quả phụ thuộc vào đòn bẩy, số lô và số dư tài khoản DMT5 của bạn.

Dùng thử máy tính phí chuyển đổi

Máy tính phí qua đêm

Tính phí duy trì qua đêm cho bất kỳ giao dịch mở nào. Khoản phí có thể dương hoặc âm tùy thuộc vào tỷ giá hoán đổi của bạn.

Dùng thử máy tính phí pip

Bộ tính pip

Tìm giá trị của các pip trong giao dịch của bạn để quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Thử PnL cho bộ tính ký quỹ

Lỗ và lãi cho giao dịch ký quỹ

Dự toán mức dừng lỗ và/hoặc lấy lãi cũng như giá trị pip cho đơn hàng của bạn để giảm thiểu rủi ro khi mua hoặc bán một giao dịch.

Thử PnL cho bộ tính cấp số nhân

Lỗ và lãi cho giao dịch cấp số nhân

Dự toán mức dừng lỗ và hoặc lấy lãi cũng như khoản dừng lỗ và/hoặc lấy lãi cho hợp đồng để giảm thiểu rủi ro trong trường hợp giá thị trường đi theo hướng bất lợi cho bạn.