Giao dịch CFD

Giao dịch CFD gì?

CFD (hợp đồng chênh lệch) cho phép bạn giao dịch theo biến động giá của tài sản mà không cần mua tài sản cơ bản.

Trên Deriv, bạn có thể giao dịch CFDs với:

Đòn bẩy cao — Đòn bẩy cho phép bạn mở các vị thế lớn hơn với số dư nhỏ hơn trong tài khoản giao dịch của mình. Đòn bẩy càng cao, bạn càng cần ít tiền.

Chênh lệch giá chặt chẽ - Chênh lệch giá là chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Chênh lệch càng chặt chẽ, chi phí gia nhập thị trường càng thấp.