Giao dịch CFD

Giao dịch CFD là gì?

Giao dịch CFD (hợp đồng chênh lệch) là giao dịch cho phép bạn trade theo biến động giá của tài sản mà không cần mua tài sản đó.

Trên Deriv, bạn có thể giao dịch CFD với:

Đòn bẩy cao — Đòn bẩy (leverage) cho phép bạn mở vị thế lớn chỉ với số dư nhỏ trong tài khoản. Đòn bẩy càng cao, số tiền bạn cần để trade càng ít.

Chênh lệch thấp — Chênh lệch (spread) là khoảng chênh giữa giá mua vào và giá bán ra. Khoản chênh lệch càng thấp, chi phí gia nhập thị trường của bạn càng ít.