Các thị trường giao dịch trên Deriv

Tìm hiểu về các thị trường bạn có thể giao dịch trực tuyến với Deriv, bao gồm ngoại hối, chỉ số tổng hợp, chứng khoán, tiền điện tử, Giỏ chỉ số và các loại hàng hóa khác.

Tại sao nên giao dịch chỉ số tổng hợp trên Deriv

Các chỉ số tổng hợp độc quyền của Deriv mô phỏng các chuyển động thị trường trong thế giới thực. Được hỗ trợ bởi trình tạo số ngẫu nhiên an toàn bằng mật mã, các chỉ số này có sẵn để giao dịch 24/7 và không bị ảnh hưởng bởi giờ thị trường thông thường, sự kiện toàn cầu hoặc thị trường và rủi ro thanh khoản.

Giao dịch 24/7, kể cả cuối tuần và ngày nghỉ lễ

Không ảnh hưởng bởi thị trường trong thế giới thực và rủi ro thanh khoản

Nền tảng nhanh nhạy, dễ sử dụng

Truy cập độc quyền vào các loại hình giao dịch sáng tạo

Hỗ trợ thân thiện và thông minh, hoạt động 7 ngày trong tuần

Giao dịch các chỉ số tổng hợp có sẵn trên Deriv

CFD

Quyền chọn

Cấp số nhân

Giao dịch CFD cho phép bạn giao dịch theo biến động giá của tài sản mà không cần mua hay sở hữu tài sản cơ bản.

Trên Deriv, bạn có thể giao dịch CFDs với đòn bẩy cao, cho phép bạn chỉ phải trả một phần nhỏ giá trị của hợp đồng. Nó sẽ khuếch đại lợi nhuận tiềm năng nhưng cũng làm tăng khả năng mất mát của bạn.

Khả dụng trên

Các công cụ cần thiết cho giao dịch CFD

Chỉ số biến động

Chỉ số biến động 10 (1s)

Chỉ số biến động 25 (1s)

Chỉ số biến động 50 (1s)

Chỉ số biến động 75 (1s)

Chỉ số biến động 100 (1s)

Chỉ số biến động 200 (1s)

Chỉ số biến động 300 (1s)

Chỉ số biến động 10

Chỉ số biến động 25

Chỉ số biến động 50

Chỉ số Biến động 75

Chỉ số biến động 100

Crash/Boom

Chỉ số Boom 1000

Chỉ số Boom 500

Chỉ số Boom 300

Chỉ số Crash 1000

Chỉ số Crash 500

Chỉ số Crash 300

Chỉ số jump

Chỉ số Jump 10

Chỉ số Jump 25

Chỉ số Jump 50

Chỉ số Jump 75

Chỉ số Jump 100

Chỉ số Step

Chỉ Số Step

Chỉ số Range Break

Chỉ số Range Break 100

Chỉ số Range Break 200

Giao dịch các chỉ số tổng hợp có sẵn trên Deriv

CFD

Minus

Giao dịch CFD cho phép bạn giao dịch theo biến động giá của tài sản mà không cần mua hay sở hữu tài sản cơ bản.

Trên Deriv, bạn có thể giao dịch CFDs với đòn bẩy cao, cho phép bạn chỉ phải trả một phần nhỏ giá trị của hợp đồng. Nó sẽ khuếch đại lợi nhuận tiềm năng nhưng cũng làm tăng khả năng mất mát của bạn.

Khả dụng trên

Các công cụ cần thiết cho giao dịch CFD

Chỉ số biến động

Chỉ số biến động 10 (1s)

Chỉ số biến động 25 (1s)

Chỉ số biến động 50 (1s)

Chỉ số biến động 75 (1s)

Chỉ số biến động 100 (1s)

Chỉ số biến động 200 (1s)

Chỉ số biến động 300 (1s)

Chỉ số biến động 10

Chỉ số biến động 25

Chỉ số biến động 50

Chỉ số Biến động 75

Chỉ số biến động 100

Crash/Boom

Chỉ số Boom 1000

Chỉ số Boom 500

Chỉ số Boom 300

Chỉ số Crash 1000

Chỉ số Crash 500

Chỉ số Crash 300

Chỉ số jump

Chỉ số Jump 10

Chỉ số Jump 25

Chỉ số Jump 50

Chỉ số Jump 75

Chỉ số Jump 100

Chỉ số Step

Chỉ Số Step

Chỉ số Range Break

Chỉ số Range Break 100

Chỉ số Range Break 200

Quyền chọn

Plus

Cấp số nhân

Plus