Chỉ số mô phỏng

Giao dịch giá tài sản phỏng theo thị trường mô phỏng. Quản lý độ phơi nhiễm thị trường bằng cách chọn mức biến động phù hợp với khẩu vị rủi ro của bạn.
Tạo tài khoản thử nghiệm miễn phí
biểu ngữ

Các chỉ số tổng hợp độc quyền của Deriv mô phỏng các chuyển động thị trường trong thế giới thực. Được hỗ trợ bởi trình tạo số ngẫu nhiên an toàn bằng mật mã, các chỉ số này có sẵn để giao dịch 24/7 và không bị ảnh hưởng bởi giờ thị trường thông thường, sự kiện toàn cầu hoặc thị trường và rủi ro thanh khoản.

Giao dịch các chỉ số tổng hợp có sẵn trên Deriv

Giao dịch CFD giúp bạn giao dịch theo biến động giá của tài sản mà không cần mua hay sở hữu tài sản đó.

Tại Deriv, bạn có thể giao dịch CFD với đòn bẩy cao mà chỉ cần trả một phần nhỏ giá trị hợp đồng. Công cụ này vừa tăng lợi nhuận tiềm năng vừa tăng rủi ro thua lỗ của bạn.

Các loại tài sản có thể giao dịch CFD

Chỉ số Drift Switching

Deriv MT5 và Deriv X:

Deriv MT5 và Deriv X:

biểu tượng

DSI10

biểu tượng

DSI20

biểu tượng

DSI30

Các chỉ số này mô phỏng xu hướng thị trường với giá tài sản biến động qua 3 giai đoạn:

  • Positive Drift Regime (còn được gọi là Bullish Trend)

  • Negative Drift Regime (còn được gọi là Bearish Trend) và

  • Driftless Regime (còn được gọi là Sideways Trend)

DSI10 chuyển đổi giữa các chế độ trung bình cứ sau 10 phút.

DSI20 chuyển đổi giữa các chế độ trung bình cứ sau 20 phút.

DSI30 chuyển đổi giữa các chế độ trung bình cứ sau 30 phút.

Chúng tôi cung cấp mức chênh lệch động trên DSI, được tính toán trong thời gian thực dựa trên cung và cầu.

Chỉ số DEX

Deriv MT5 và Deriv X:

Deriv MT5 và Deriv X:

biểu tượng

DEX 600UP

biểu tượng

DEX 900UP

biểu tượng

DEX 1500UP

biểu tượng

DEX 600DN

biểu tượng

DEX 900DN

biểu tượng

DEX 1500DN

Các chỉ số này tương ứng với các thị trường mô phỏng có giá tài sản tăng hoặc giảm theo các sự kiện tin tức. Hầu hết các biến động diễn ra thường xuyên ở quy mô nhỏ, thỉnh thoảng mới xuất hiện một đợt biến động lớn.

DEX 600UP có nhiều đợt giảm nhỏ xen kẽ một số đợt tăng lớn, trung bình cứ sau mỗi 600 giây.

DEX 600DN có nhiều đợt tăng nhỏ xen kẽ một số đợt giảm lớn, trung bình cứ sau 600 giây.

DEX 900UP có nhiều đợt giảm nhỏ xen kẽ một số đợt tăng lớn, trung bình cứ sau 900 giây.

DEX 900DN có nhiều đợt giảm nhỏ xen kẽ một số đợt giảm lớn, trung bình cứ sau mỗi 900 giây.

DEX 1,500DN có nhiều đợt giảm nhỏ xen kẽ một số đợt giảm lớn, trung bình cứ sau mỗi 1500 giây.

DEX 1500DN có nhiều đợt tăng nhỏ xen kẽ một số đợt giảm lớn, trung bình cứ sau mỗi 1.500 giây.

Chỉ số Volatility

Deriv MT5 và Deriv X:

Deriv MT5 và Deriv X:

biểu tượng

Chỉ số Volatility 10 (1s)

biểu tượng

Chỉ số Volatility 25 (1s)

biểu tượng

Chỉ số Volatility 50 (1s)

biểu tượng

Chỉ số Volatility 75 (1s)

biểu tượng

Chỉ số Volatility 100 (1s)

biểu tượng

Chỉ số Volatility 150 (1s)

biểu tượng

Chỉ số Volatility 250 (1s)

biểu tượng

Chỉ số Volatility 10

biểu tượng

Chỉ số Volatility 25

biểu tượng

Chỉ số Volatility 50

biểu tượng

Chỉ số Volatility 75

biểu tượng

Chỉ số Volatility 100

Deriv cTrader:

Deriv cTrader:

biểu tượng

Chỉ số Volatility 15 (1s)

biểu tượng

Chỉ số Volatility 30 (1s)

biểu tượng

Chỉ số Volatility 90 (1s)

Các chỉ số này tương ứng với các thị trường mô phỏng có biến động cố định ở mức 10%, 15%, 25%, 30%, 50%, 75%, 90%, 100%, 150%, và 250%.

Một tick được tạo ra mỗi 2 giây cho các chỉ số Volatility 10, 25, 50, 75, và 100.

One tick is generated every second for volatility indices 10 (1s), 15 (1s), 25 (1s), 30 (1s),50 (1s), 75 (1s), 90 (1s), 100 (1s), 150 (1s), and 250 (1s).

Chỉ số Crash/Boom

Deriv MT5 và Deriv X:

Deriv MT5 và Deriv X:

biểu tượng

Chỉ số Crash 300

biểu tượng

Chỉ số Crash 500

biểu tượng

Chỉ số Crash 1000

biểu tượng

Chỉ số Boom 300

biểu tượng

Chỉ số Boom 500

biểu tượng

Chỉ số Boom 1000

Deriv cTrader:

Deriv cTrader:

biểu tượng

Chỉ số Crash 600

biểu tượng

Chỉ số Crash 900

biểu tượng

Chỉ số Boom 600

biểu tượng

Chỉ số Boom 900

Với các chỉ số này, trung bình có một lần giá giảm (crash) hoặc một lần giá tăng đột biến (boom) xảy ra trong chuỗi 300, 500, 600, 900 or 1,000 tick.

Chỉ số Jump

Deriv MT5 và Deriv X:

Deriv MT5 và Deriv X:

biểu tượng

Chỉ số Jump 10

biểu tượng

Chỉ số Jump 25

biểu tượng

Chỉ số Jump 50

biểu tượng

Chỉ số Jump 75

biểu tượng

Chỉ số Jump 100

Các chỉ số này tương ứng với thị trường mô phỏng với độ biến động cố định là 10%, 25%, 50%, 75% và 100%.

Chỉ số Step

Deriv MT5:

Deriv MT5:

biểu tượng

Step 100

biểu tượng

Step 200

biểu tượng

Step 500

Deriv X:

Deriv X:

biểu tượng

Step 100

Deriv cTrader:

Deriv cTrader:

biểu tượng

Step 300

biểu tượng

Step 400

Với các chỉ số này, có xác suất chuyển động lên/xuống bằng nhau trong một chuỗi giá với kích thước bước cố định là 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, và 0.5.

Chỉ số Range Break

Deriv MT5 và Deriv X:

Deriv MT5 và Deriv X:

biểu tượng

Chỉ số Range Break 100

biểu tượng

Chỉ số Range Break 200

Các chỉ số này dao động giữa hai điểm giá (đường biên), đôi khi phá vỡ các đường biên để tạo ra một phạm vi trung bình mới sau mỗi 100 hoặc 200 lần chúng chạm đường biên.

Bạn muốn biết thêm về các điều kiện giao dịch CFD đối với các công cụ chúng tôi cung cấp?

Kiểm tra các thông số giao dịch

Tại sao nên giao dịch chỉ số tổng hợp trên Deriv

Giao dịch hàng ngày
Giao dịch 24/7, kể cả cuối tuần và ngày lễ
Thị trường thế giới thực
Không bị ảnh hưởng bởi thị trường thực và rủi ro thanh khoản
Nền tảng dễ sử dụng
Nền tảng nhanh nhạy, dễ sử dụng
Quyền truy cập độc quyền
Được ưu tiên giao dịch các loại hình tài sản sáng tạo
Hỗ trợ chat
Đội ngũ hỗ trợ thân thiện, tức thì, làm việc tất cả các ngày trong tuần

Các thị trường khác có thể bạn quan tâm