Các thị trường giao dịch trên Deriv

Tìm hiểu về các thị trường bạn có thể giao dịch trực tuyến với Deriv, bao gồm ngoại hối, hàng hóa, chỉ số tổng hợp, chứng khoán, chỉ số chứng khoán và tiền điện tử.

Tại sao nên giao dịch chỉ số tổng hợp trên Deriv

Deriv’s proprietary synthetic indices simulate real-world market movements. Backed by a cryptographically secure random number generator, these indices are available to trade 24/7 and are unaffected by regular market hours, global events, or market and liquidity risks.

24/7 trading, including weekends and public holidays

Không ảnh hưởng bởi thị trường trong thế giới thực và rủi ro thanh khoản

Nền tảng nhanh nhạy, dễ sử dụng

Truy cập độc quyền vào các loại hình giao dịch sáng tạo

Hỗ trợ thân thiện và thông minh, hoạt động 7 ngày trong tuần

Tại tài khoản demo miễn phí

Giao dịch các chỉ số tổng hợp có sẵn trên Deriv

CFD

Quyền chọn

Cấp số nhân

Giao dịch CFD cho phép bạn đặt cược vào biến động giá của tài sản cơ bản mà không cần mua chúng.

Trên Deriv, giao dịch CFD với đòn bẩy cao cho phép bạn chỉ trả một phần nhỏ giá trị của hợp đồng và tăng lợi nhuận tiềm năng của bạn, tương tự cũng làm tăng khả năng thua lỗ của bạn.

Khả dụng trên

Các công cụ cần thiết cho giao dịch CFD

Chỉ số biến động

Chỉ số biến động 10 (1s)

Chỉ số biến động 25 (1s)

Chỉ số biến động 50 (1s)

Chỉ số biến động 75 (1s)

Chỉ số biến động 100 (1s)

Chỉ số biến động 10

Chỉ số biến động 25

Chỉ số biến động 50

Chỉ số Biến động 75

Chỉ số biến động 100

Crash/Boom

Chỉ số Boom 1000

Chỉ số Boom 500

Chỉ số Crash 1000

Chỉ số Crash 500

Chỉ số jump

Chỉ số Jump 10

Chỉ số Jump 25

Chỉ số Jump 50

Chỉ số Jump 75

Chỉ số Jump 100

Chỉ số Step

Chỉ Số Step

Chỉ số Range Break

Chỉ số Range Break 100

Chỉ số Range Break 200