Mô phỏng

Trade trên giá tài sản có nguồn gốc từ thị trường thực hoặc mô phỏng. Quản lý phơi nhiễm của bạn bằng cách chọn mức biến động cho phù hợp với sự thèm ăn rủi ro của bạn. Chọn từ tổng hợp 24/7 của chúng tôi, chỉ số FX có nguồn gốc và basket indices hàng.

Các chất tổng hợp độc quyền của Div mô phỏng các chuyển động của thị trường thực. Được hỗ trợ bởi một bộ tạo số ngẫu nhiên được mã hóa an toàn, các chỉ số này có sẵn để giao dịch 24/7 và không bị ảnh hưởng bởi giờ thị trường thường xuyên, các sự kiện toàn cầu hoặc rủi ro thị trường và thanh khoản.

Tại sao nên giao dịch chỉ số tổng hợp trên Deriv

Trading available everyday

Giao dịch 24/7, kể cả cuối tuần và ngày nghỉ lễ

Real world market

Không ảnh hưởng bởi thị trường trong thế giới thực và rủi ro thanh khoản

Easy to use platform

Nền tảng nhanh nhạy, dễ sử dụng

Exclusive access

Truy cập độc quyền vào các loại hình giao dịch sáng tạo

Chat support

Hỗ trợ thân thiện và thông minh, hoạt động 7 ngày trong tuần

Các giao dịch tổng hợp có sẵn trên Deriv

CFD

Quyền chọn

Cấp số nhân

Giao dịch CFD cho phép bạn giao dịch theo biến động giá của tài sản mà không cần mua hay sở hữu tài sản cơ bản.

Trên Deriv, bạn có thể giao dịch CFDs với đòn bẩy cao, cho phép bạn chỉ phải trả một phần nhỏ giá trị của hợp đồng. Nó sẽ khuếch đại lợi nhuận tiềm năng nhưng cũng làm tăng khả năng mất mát của bạn.

Khả dụng trên

Các công cụ cần thiết cho giao dịch CFD

Chỉ số biến động

symbol

Chỉ số biến động 10 (1s)

symbol

Chỉ số biến động 25 (1s)

symbol

Chỉ số biến động 50 (1s)

symbol

Chỉ số biến động 75 (1s)

symbol

Chỉ số biến động 100 (1s)

symbol

Chỉ số biến động 150 (1s)

symbol

Chỉ số biến động 200 (1s)

symbol

Chỉ số biến động 250 (1s)

symbol

Chỉ số biến động 300 (1s)

symbol

Chỉ số biến động 10

symbol

Chỉ số biến động 25

symbol

Chỉ số biến động 50

symbol

Chỉ số Biến động 75

symbol

Chỉ số biến động 100

Các chỉ số này tương xứng với nhau để mô phỏng thị trường với các biến động cố định ở mức 10%, 25%, 50%, 75%, 100%, 150%, 200%, 250% và 300%.

Một tick được tạo ra mỗi 2 giây cho các chỉ số biến động 10, 25, 50, 75, và 100.

Một tick được tạo bởi mỗi giây cho các chỉ số biến động 10 (1s), 25 (1s), 50 (1s), 75 (1s), 100 (1s), 150 (1s), 200 (1s), 250 (1s) và 300 (1s).

Crash/Boom

symbol

Chỉ số Boom 1000

symbol

Chỉ số Boom 500

symbol

Chỉ số Boom 300

symbol

Chỉ số Crash 1000

symbol

Chỉ số Crash 500

symbol

Chỉ số Crash 300

Với các chỉ số này, trung bình có một lần giảm (crash) hoặc một lần tăng đột biến (boom) giá xảy ra trong chuỗi 1000, 500 hoặc 300 tick.

Chỉ số jump

symbol

Chỉ số Jump 10

symbol

Chỉ số Jump 25

symbol

Chỉ số Jump 50

symbol

Chỉ số Jump 75

symbol

Chỉ số Jump 100

Các chỉ số này tương ứng với các thị trường mô phỏng với độ biến động không đổi là 10%, 25%, 50%, 75% và 100%. Có một xác suất tăng hoặc giảm tương đương mỗi 20 phút, trung bình. Kích thước bước nhảy trung bình là khoảng 30 lần biến động giá bình thường.

Chỉ số Step

symbol

Chỉ Số Step

Với các chỉ số này, có một xác suất chuyển động lên/xuống bằng nhau trong chuỗi giá với kích thước bước cố định là 0.1.

Chỉ số Range Break

symbol

Chỉ số Range Break 100

symbol

Chỉ số Range Break 200

Các chỉ số này dao động giữa hai điểm giá (đường biên), đôi khi phá vỡ các đường viền để tạo ra một phạm vi trung bình mới sau mỗi 100 hoặc 200 lần chúng chạm đường biên.

Các giao dịch tổng hợp có sẵn trên Deriv

CFD

Quyền chọn

Cấp số nhân

Giao dịch CFD cho phép bạn giao dịch theo biến động giá của tài sản mà không cần mua hay sở hữu tài sản cơ bản.

Trên Deriv, bạn có thể giao dịch CFDs với đòn bẩy cao, cho phép bạn chỉ phải trả một phần nhỏ giá trị của hợp đồng. Nó sẽ khuếch đại lợi nhuận tiềm năng nhưng cũng làm tăng khả năng mất mát của bạn.

Khả dụng trên

Các công cụ cần thiết cho giao dịch CFD

Chỉ số biến động

symbol

Chỉ số biến động 10 (1s)

symbol

Chỉ số biến động 25 (1s)

symbol

Chỉ số biến động 50 (1s)

symbol

Chỉ số biến động 75 (1s)

symbol

Chỉ số biến động 100 (1s)

symbol

Chỉ số biến động 150 (1s)

symbol

Chỉ số biến động 200 (1s)

symbol

Chỉ số biến động 250 (1s)

symbol

Chỉ số biến động 300 (1s)

symbol

Chỉ số biến động 10

symbol

Chỉ số biến động 25

symbol

Chỉ số biến động 50

symbol

Chỉ số Biến động 75

symbol

Chỉ số biến động 100

Các chỉ số này tương xứng với nhau để mô phỏng thị trường với các biến động cố định ở mức 10%, 25%, 50%, 75%, 100%, 150%, 200%, 250% và 300%.

Một tick được tạo ra mỗi 2 giây cho các chỉ số biến động 10, 25, 50, 75, và 100.

Một tick được tạo bởi mỗi giây cho các chỉ số biến động 10 (1s), 25 (1s), 50 (1s), 75 (1s), 100 (1s), 150 (1s), 200 (1s), 250 (1s) và 300 (1s).

Crash/Boom

symbol

Chỉ số Boom 1000

symbol

Chỉ số Boom 500

symbol

Chỉ số Boom 300

symbol

Chỉ số Crash 1000

symbol

Chỉ số Crash 500

symbol

Chỉ số Crash 300

Với các chỉ số này, trung bình có một lần giảm (crash) hoặc một lần tăng đột biến (boom) giá xảy ra trong chuỗi 1000, 500 hoặc 300 tick.

Chỉ số jump

symbol

Chỉ số Jump 10

symbol

Chỉ số Jump 25

symbol

Chỉ số Jump 50

symbol

Chỉ số Jump 75

symbol

Chỉ số Jump 100

Các chỉ số này tương ứng với các thị trường mô phỏng với độ biến động không đổi là 10%, 25%, 50%, 75% và 100%. Có một xác suất tăng hoặc giảm tương đương mỗi 20 phút, trung bình. Kích thước bước nhảy trung bình là khoảng 30 lần biến động giá bình thường.

Chỉ số Step

symbol

Chỉ Số Step

Với các chỉ số này, có một xác suất chuyển động lên/xuống bằng nhau trong chuỗi giá với kích thước bước cố định là 0.1.

Chỉ số Range Break

symbol

Chỉ số Range Break 100

symbol

Chỉ số Range Break 200

Các chỉ số này dao động giữa hai điểm giá (đường biên), đôi khi phá vỡ các đường viền để tạo ra một phạm vi trung bình mới sau mỗi 100 hoặc 200 lần chúng chạm đường biên.