Mô phỏng

Trade trên giá tài sản có nguồn gốc từ thị trường thực hoặc mô phỏng. Quản lý phơi nhiễm của bạn bằng cách chọn mức biến động cho phù hợp với sự thèm ăn rủi ro của bạn. Chọn từ tổng hợp 24/7 của chúng tôi, chỉ số FX có nguồn gốc và basket indices hàng.

FX có nguồn gốc cho bạn cơ hội để giao dịch trên các tài sản mô phỏng dựa trên các cặp ngoại hối chính tại sự biến động của bạn lựa chọn. Các thuật toán tiên tiến của chúng tôi theo dõi giá tiền tệ thực tế và làm giảm các biến động gây ra bởi tâm lý thị trường và các sự kiện tin tức bất ngờ.

Tại sao giao dịch có nguồn gốc FX trên Div

Giá trị dựa trên thị trường với ảnh hưởng hạn chế từ các sự kiện trong thế giới thực

Chênh lệch cạnh tranh chặt chẽ hơn

Nền tảng nhanh nhạy, dễ sử dụng

Giao dịch 24 giờ (Thứ Hai - Thứ Sáu), dựa trên giờ thị trường forex

Hỗ trợ thân thiện và thông minh, hoạt động 7 ngày trong tuần

Giao dịch mô phỏng Derived FX trên Deriv

CFD

Giao dịch CFD cho phép bạn giao dịch theo biến động giá của tài sản mà không cần mua hay sở hữu tài sản cơ bản.

Trên Deriv, bạn có thể giao dịch CFDs với đòn bẩy cao, cho phép bạn chỉ phải trả một phần nhỏ giá trị của hợp đồng. Nó sẽ khuếch đại lợi nhuận tiềm năng nhưng cũng làm tăng khả năng mất mát của bạn.

Khả dụng trên

Các công cụ cần thiết cho giao dịch CFD

FX có nguồn gốc

symbol
Chỉ số GBP/USD DFX10
symbol
Chỉ số EUR/USD DFX10
symbol
Chỉ số AUD/USD DFX10
symbol
Chỉ số USD/JPY DFX10
symbol
Chỉ số USD/CHF DFX10
symbol
Chỉ số GBP/USD DFX20
symbol
Chỉ số EUR/USD DFX20
symbol
Chỉ số AUD/USD DFX20
symbol
Chỉ số USD/JPY DFX20
symbol
Chỉ số USD/CHF DFX20

Các chỉ số này tương ứng với các chỉ số thị trường tài chính với biến động 10% và 20%. Một tick được tạo ra cho mỗi tick của cặp ngoại hối tương ứng.

Giao dịch mô phỏng Derived FX trên Deriv

CFD

Giao dịch CFD cho phép bạn giao dịch theo biến động giá của tài sản mà không cần mua hay sở hữu tài sản cơ bản.

Trên Deriv, bạn có thể giao dịch CFDs với đòn bẩy cao, cho phép bạn chỉ phải trả một phần nhỏ giá trị của hợp đồng. Nó sẽ khuếch đại lợi nhuận tiềm năng nhưng cũng làm tăng khả năng mất mát của bạn.

Khả dụng trên

Các công cụ cần thiết cho giao dịch CFD

FX có nguồn gốc

symbol
Chỉ số GBP/USD DFX10
symbol
Chỉ số EUR/USD DFX10
symbol
Chỉ số AUD/USD DFX10
symbol
Chỉ số USD/JPY DFX10
symbol
Chỉ số USD/CHF DFX10
symbol
Chỉ số GBP/USD DFX20
symbol
Chỉ số EUR/USD DFX20
symbol
Chỉ số AUD/USD DFX20
symbol
Chỉ số USD/JPY DFX20
symbol
Chỉ số USD/CHF DFX20

Các chỉ số này tương ứng với các chỉ số thị trường tài chính với biến động 10% và 20%. Một tick được tạo ra cho mỗi tick của cặp ngoại hối tương ứng.