Trở lại

  Giao dịch

 1. Forex là gì?

 2. Có các loại hàng hóa nào?

 3. Các chỉ số chứng khoán là gì?

 4. Có nguồn gốc là gì?

 5. Hợp đồng cho sự chênh lệch (CFD) là gì?

 6. Các tuỳ chọn số là gì?

 7. Bạn cung cấp bao nhiêu nền tảng giao dịch?

 8. Làm cách nào để tự động hóa các chiến lược giao dịch?

 9. Tài khoản của tôi có những giới hạn giao dịch nào?

 10. Các loại tài sản nào có thể giao dịch được vào cuối tuần?

community

Có câu hỏi?

Cộng đồng hỗ trợ Deriv của chúng tôi có thể giúp bạn tìm câu trả lời.

Hỏi cộng đồng
contact us icon

Không tìm thấy câu trả lời? Chúng tôi có thể trợ giúp.