Trở lại

  Giao dịch

 1. Forex là gì?

 2. Có các loại hàng hóa nào?

 3. Các chỉ số chứng khoán là gì?

 4. Các chỉ số tổng hợp là gì?

 5. Hợp đồng cho sự chênh lệch (CFD) là gì?

 6. Các tuỳ chọn số là gì?

 7. Bạn cung cấp bao nhiêu nền tảng giao dịch?

 8. Làm cách nào để tự động hóa các chiến lược giao dịch?

 9. What are the trading limits on my account?

 10. What assets are available for trading on weekends?

Forex là gì?

Ngoại hối, hoặc forex, là thị trường toàn cầu của tiền tệ trên thế giới, nơi giá trị của các loại tiền tệ khác nhau được cạnh tranh với nhau dưới dạng các cặp ngoại hối, chẳng hạn như EUR/USD, AUD/JPY, v.v. Thị trường ngoại hối xác định tỷ giá hối đoái của từng loại tiền.

Read this article to learn more about trading forex on Deriv.

community

Có câu hỏi?

Cộng đồng hỗ trợ Deriv của chúng tôi có thể giúp bạn tìm câu trả lời.

Hỏi cộng đồng
contact us icon

Không tìm thấy câu trả lời? Chúng tôi có thể trợ giúp.