Trở lại

  Giao dịch

 1. Forex là gì?

 2. Có các loại hàng hóa nào?

 3. Các chỉ số chứng khoán là gì?

 4. Các chỉ số tổng hợp là gì?

 5. Hợp đồng cho sự chênh lệch (CFD) là gì?

 6. Các tuỳ chọn số là gì?

 7. Bạn cung cấp bao nhiêu nền tảng giao dịch?

 8. Làm cách nào để tự động hóa các chiến lược giao dịch?

 9. Các giới hạn giao dịch của tôi là gì?

 10. Các hợp đồng nào có thể giao dịch được vào cuối tuần?

Forex là gì?

Forex là thị trường phi tập trung toàn cầu cho việc mua và bán tiền tệ.

community

Có câu hỏi?

Cộng đồng hỗ trợ Deriv của chúng tôi có thể giúp bạn tìm câu trả lời.

Hỏi cộng đồng
contact us icon

Không tìm thấy câu trả lời? Chúng tôi có thể trợ giúp.