Quay lại

Đại lý thanh toán

 1. Chương trình Đại lý thanh toán Deriv là gì?
 2. Chương trình đại lý thanh toán Deriv có giống với Deriv P2P không?
 3. Tại sao khách hàng cần đại lý thanh toán?
 4. Tôi có cần tài khoản Deriv để trở thành đại lý thanh toán không?
 5. Tôi có phải trả bất kỳ khoản phí nào để trở thành đại lý thanh toán cho Deriv không?
 6. Tôi có nhận được hoa hồng khi làm đại lý thanh toán không?
 7. Điều gì xảy ra nếu một đại lý thanh toán tính phí cao hơn ngưỡng hoa hồng đã đặt?
 8. Đại lý thanh toán là nhân viên hay đối tác tiếp thị liên kết của Deriv?
 9. Sự khác biệt giữa đại lý thanh toán và đại lý thanh toán premium là gì?
 10. Ai có thể trở thành đại lý thanh toán premium?
 11. Tôi có phải trả phí để trở thành đại lý thanh toán premium không?
 12. Chi phí sử dụng dịch vụ của đại lý thanh toán premium là bao nhiêu?
 13. Đại lý thanh toán premium có thể cung cấp dịch vụ cho đại lý thanh toán premium khác không?
 14. Đại lý thanh toán có thể cung cấp dịch vụ cho đại lý thanh toán premium không?
 15. Đại lý thanh toán có thể cung cấp dịch vụ cho các đại lý thanh toán khác không?
 16. Tất cả các khách hàng của Deriv có thể sử dụng đại lý thanh toán premium để xử lý các giao dịch không?
 17. Làm cách nào để tôi có thể thêm, xóa hoặc thay đổi phương thức thanh toán đã được chấp nhận của mình?
 18. Tôi có thể quảng cáo dịch vụ của mình cho khách hàng Deriv không?
 19. Tôi vẫn có thể giao dịch với tài khoản của mình sau khi đăng ký làm đại lý thanh toán chứ?