Quay lại

Chương trình giới thiệu môi giới IB

  1. Làm thế nào để đăng ký trở thành đối tác chương trình giới thiệu môi giới (IB)?
  2. Tại sao tôi nên tham gia chương trình giới thiệu môi giới (IB) của Deriv?
  3. Deriv sẽ trả bao nhiêu tiền hoa hồng?
  4. Có bất kỳ khoản phí nào khi tham gia chương trình đối tác giới thiệu môi giới của Deriv không?
  5. Làm thế nào và khi nào tôi sẽ nhận được khoản thanh toán hoa hồng IB của mình?
  6. Khi nào tôi có thể rút tiền hoa hồng của mình?
  7. Có bất kỳ điều kiện nào mà tôi phải đáp ứng trước khi có thể rút tiền hoa hồng của mình không?