Trở lại

Chương trình IB

  1. Làm cách nào để đăng ký làm nhà môi giới giới thiệu (IB)?
  2. Tại sao tôi nên tham gia chương trình nhà môi giới giới thiệu (IB) của bạn?
  3. Bạn sẽ trả bao nhiêu tiền hoa hồng?
  4. Có bất kỳ khoản phí nào khi tham gia chương trình môi giới giới thiệu của bạn không?
  5. Làm thế nào và khi nào tôi sẽ nhận được khoản thanh toán hoa hồng IB của mình?
  6. Khi nào tôi có thể rút tiền hoa hồng của mình?
  7. Có bất kỳ điều kiện nào mà tôi phải đáp ứng trước khi có thể rút tiền hoa hồng của mình không?