Trở lại

    Chương trình IB

  1. Làm cách nào để đăng ký làm nhà môi giới giới thiệu (IB)?

  2. Tại sao tôi nên tham gia chương trình nhà môi giới giới thiệu (IB) của bạn?

  3. Bạn sẽ trả bao nhiêu tiền hoa hồng?

  4. Có bất kỳ khoản phí nào khi tham gia chương trình môi giới giới thiệu của bạn không?

  5. Làm thế nào và khi nào tôi sẽ nhận được khoản thanh toán hoa hồng IB của mình?

  6. Khi nào tôi có thể rút tiền hoa hồng của mình?

  7. Có bất kỳ điều kiện nào mà tôi phải đáp ứng trước khi có thể rút tiền hoa hồng của mình không?

community

Có câu hỏi?

Cộng đồng hỗ trợ Deriv của chúng tôi có thể giúp bạn tìm câu trả lời.

Hỏi cộng đồng
contact us icon

Không tìm thấy câu trả lời? Chúng tôi có thể trợ giúp.