Quay lại

Chương trình tiếp thị liên kết

 1. Làm thế nào để đăng ký trở thành đối tác tiếp thị liên kết?
 2. Tại sao bạn nên tham gia vào chương trình đối tác tiếp thị liên kết của chúng tôi?
 3. Deriv áp dụng những cách tính hoa hồng nào?
 4. Những ai có thể đăng ký trở thành đối tác tiếp thị liên kết ?
 5. Tham gia chương trình đối tác tiếp thị liên kết của Deriv có miễn phí không?
 6. Khách hàng được giới thiệu là gì?
 7. Tôi quên mật khẩu tài khoản đối tác tiếp thị liên kết của mình. Tôi cần phải làm gì?
 8. Tôi có thể tìm link tiếp thị liên kết của mình ở đâu?
 9. Làm thế nào để thay đổi phương thức thanh toán tiếp thị liên kết của tôi?
 10. Làm thế nào và khi nào tôi sẽ nhận được tiền hoa hồng của mình?
 11. Làm thế nào để tôi xem thu nhập của mình?
 12. Tôi sẽ có quyền truy cập vào loại báo cáo nào?
 13. Cách thay đổi link tiếp thị liên kết.