Trở lại

Chương trình liên kết

 1. Làm thế nào để đăng ký là một bên liên kết?
 2. Tại sao bạn nên tham gia vào chương trình liên kết của chúng tôi?
 3. Bạn dự định đề nghị mức hoa hồng như thế nào?
 4. Những ai có thể đăng ký trở thành bên liên kết ?
 5. Tham gia chương trình liên kết của chúng tôi có miễn phí không?
 6. Khách hàng được giới thiệu là gì?
 7. Tôi quên mật khẩu liên kết của mình. Tôi cần phải làm gì?
 8. Tôi có thể tìm liên kết giới thiệu của mình ở đâu?
 9. Làm cách nào để thay đổi phương thức thanh toán liên kết của tôi?
 10. Làm thế nào và khi nào tôi sẽ nhận được khoản thanh toán hoa hồng của mình?
 11. Làm cách nào để tôi xem thu nhập của mình?
 12. Tôi sẽ có quyền truy cập vào loại báo cáo nào?