background svg

logoDTrader

Giao dịch
dễ dàng

Giao dịch các chỉ số biến động với DTrader tại Deriv

50+

loại tài sản có thể giao dịch và tăng trưởng

$0.35

mức cược tối thiểu

1s - 365d

thời hạn giao dịch linh hoạt

>200%

mức chi trả tiềm năng