background svg
Giao dịch các chỉ số biến động với DTrader tại Deriv

50+

tài sản có thể giao dịch và tăng trưởng

$0.35

mức cược tối thiểu

1s - 365d

thời gian giao dịch linh hoạt

>200%

tiền thưởng tiềm năng