background svgbackground svg 2

logoDeriv MT5 (DMT5)

Nền tảng
giao dịch CFD
tích hợp

Bảng điều khiển giao dịch DMT5

330K+

khách hàng trên Deriv MT5

100+

tài sản có thể giao dịch

24/7

giao dịch

Deriv MT5 là gì