logoDeriv MT5

Nền tảng
giao dịch CFD
tất cả trong một
DMT5 dashboard

logoDeriv MT5


Nền tảng giao dịch CFD
tất cả trong một
DMT5 dashboard

330K+

khách hàng trên Deriv MT5

100+

loại tài sản có thể giao dịch

24/7

giao dịch cả ngày

Deriv MT5 là gì

Deriv MT5 cho phép bạn giao dịch nhiều loại tài sản - forex, chứng khoán & chỉ số, tiền điện tử, hàng hóa và chỉ số mô phỏng - trên một nền tảng duy nhất. Với quyền truy cập độc quyền vào nhiều loại hình giao dịch sáng tạo, Deriv MT5 mang đến một trải nghiệm trading vượt trội cho cả trader mới và trader giàu kinh nghiệm.