Bảng điều khiển giao dịch DMT5

logoDeriv MT5 (DMT5)

Nền tảng
giao dịch CFD
tích hợp
Bảng điều khiển giao dịch DMT5

logoDeriv MT5 (DMT5)

Nền tảng
giao dịch tích hợp CFD

330K+

khách hàng trên Deriv MT5

100+

tài sản có thể giao dịch

24/7

giao dịch

Deriv MT5 là gì

Deriv MT5 (DMT5) cho phép bạn truy cập vào nhiều loại tài sản - ngoại hối, chỉ số tổng hợp, cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, tiền điện tử, giỏ chỉ số và hàng hóa - trên một nền tảng duy nhất. Với quyền truy cập độc quyền vào các loại hình giao dịch sáng tạo, Deriv mang trải nghiệm MT5 lên một cấp độ vượt trội cho cả người mới và các nhà giao dịch đã có kinh nghiệm trên nền tảng của chúng tôi.