background svg

logoDBot

Tự động hóa các ý tưởng giao dịch mà không cần có kiến thức về lập trình

Tự động hóa giao dịch với DBot tại Deriv

3

bao gồm nhiều chiến lược đã được dựng sẵn

MIỄN PHÍ

việc thiết lập hoàn toàn miễn phí

50+

các tài sản bạn có thể dùng bot