background svg

logoDBot

Tự động hóa các ý tưởng giao dịch mà không cần có kiến thức về lập trình

Tự động hóa giao dịch với DBot tại Deriv

3

chiến lược đã được dựng sẵn

MIỄN PHÍ

không tốn phí thiết lập

50+

loại tài sản có thể dùng bot