Liên hệ với chúng tôi

Bạn có thắc mắc? Hãy tìm câu trả lời theo cách sau

Hỏi mọi người

Cộng đồng hỗ trợ Deriv của chúng tôi có thể giúp bạn tìm câu trả lời.

Ask the community

Chúng tôi ở đây để giúp bạn

Xem những câu hỏi thường gặp trên các chủ đề phổ biến để nhận câu trả lời nhanh.

Visit our Help centre

Bên Liên kết

Để biết thêm về các chương trình liên kết và IB của chúng tôi

[email protected]

Phát triển kinh doanh

Cho các cơ hội hợp tác

[email protected]