Market news – Week 3, January 2023

16 Jan 20234 phút đọc

Market news – Week 2, January 2023

9 Jan 20234 phút đọc

Market news – Week 1, January 2023

2 Jan 20234 phút đọc

Market news – Week 5, December 2022

26 Dec 20224 phút đọc

Market news – Week 4, December 2022

19 Dec 20224 phút đọc

Year-end market holidays 2022 — what to expect

15 Dec 20223 phút đọc

Market news – Week 3, December 2022

12 Dec 20224 phút đọc
Xem tất cả các bài viết
What Are Commodities

Commodities

What are commodities?

In this video, we go through the basics of commodities and commodities trading, exploring the different types in the market and how to trade them on Deriv.

11 Jul 2022

02:32

See all videos

Market news

Market news – Week 4, January 2023

Eye icon

4 phút đọc

Market news – Week 3, January 2023

Eye icon

4 phút đọc

Market news – Week 2, January 2023

Eye icon

4 phút đọc

Market news – Week 1, January 2023

Eye icon

4 phút đọc

Market news – Week 5, December 2022

Eye icon

4 phút đọc

Market news – Week 4, December 2022

Eye icon

4 phút đọc

Paper Plane

Đăng ký vào học viện của chúng tôi qua email

Hãy là một trong những người đầu tiên nhận được nội dung mới được gửi đến hộp thư đến của bạn mỗi tháng một lần bằng cách đăng ký nhận các bản cập nhật blog của chúng tôi.