Chỉ một môi giới,

vô số cơ hội

giao dịch

Một nhà môi giới, vô số cơ hội trading

Cung cấp đa dạng thị trường, loại giao dịch và nền tảng

Ngoại hối

person-hero-1

Hưởng lợi từ giờ giao dịch trong cả ngày (Thứ Hai đến Thứ Sáu), tính thanh khoản cao, rào cản gia nhập thấp, một loạt các dịch vụ và cơ hội giao dịch trên các sự kiện thế giới.

Công cụ

Giá chào mua

Giá chào bán

Chênh lệch

% thay đổi hằng ngày

Tất cả các chênh lệch chỉ có giá trị tham khảo. Để biết chênh lệch theo thời gian thực, vui lòng xem cổng giao dịch của bạn.

Giao dịch

Giao dịch theo cách bạn muốn với 3 loại giao dịch thú vị.

CFD

Giao dịch với đòn bẩy và chênh lệch thấp để thu về lợi nhuận cao hơn với các giao dịch thành công.

Tìm hiểu thêm >

Cấp số nhân

Tăng lợi nhuận tiềm năng theo cấp số nhân mà không phải chịu rủi ro mất nhiều hơn số tiền đặt cược.

Tìm hiểu thêm >

Quyền chọn

Kiếm lời nhờ dự đoán chính xác biến động thị trường.

Tìm hiểu thêm >

Được đánh giá xuất sắc trên