เครื่องคํานวณตัวหยุดการขาดทุนและตัวปิดเทรดเอากำไรสําหรับตัวคูณ

เครื่องมือของเทรดเดอร์ลูกศรขวา

กำไรขาดทุน (PnL) สำหรับตัวคูณ

เครื่องคํานวณกําไรและขาดทุนของเราสําหรับตัวคูณนั้นจะช่วยในการกําหนดระดับตัวหยุดการขาดทุนและระดับตัวปิดเทรดเอากำไรในการเทรดของคุณเพื่อลดการสูญเสียให้น้อยที่สุดและเพิ่มผลกําไรให้มากที่สุด

ระดับ

จำนวน

0
0

ขึ้น

ลง

0
0

ขึ้น

ลง

วิธีการคํานวณระดับตัวหยุดการขาดทุนและระดับตัวปิดเทรดเอากำไร

ระดับตัวหยุดการขาดทุนและระดับตัวปิดเทรดเอากำไร สำหรับสัญญาบน DTrader นั้นจะคำนวณจากสูตรดังนี้:

ระดับตัวหยุดการขาดทุนและระดับตัวปิดเทรดเอากำไรในทิศทางขึ้น = ราคาสินทรัพย์× {(จำนวนตัวหยุดการขาดทุนหรือจำนวนตัวปิดเทรดเอากำไร + ค่าคอมมิชชั่น) ÷ (เงินทุนทรัพย์× ตัวคูณ) + 1}

ระดับตัวหยุดการขาดทุนและระดับตัวปิดเทรดเอากำไรในทิศทางขาลง = ราคาสินทรัพย์× {(- จำนวนตัวหยุดการขาดทุนหรือจำนวนตัวปิดเทรดเอากำไร - ค่าคอมมิชชั่น) ÷ (ทุนทรัพย์×ตัวคูณ) + 1}

สิ่งนี้ช่วยให้คุณกำหนดระดับตัวหยุดการขาดทุนและระดับตัวปิดเทรดเอากำไร เมื่อราคาสินทรัพย์เคลื่อนไหวในทิศทางขึ้นหรือลง

ตัวอย่างการคำนวณ

สมมติว่า คุณต้องการคำนวณระดับตัวหยุดการขาดทุนเมื่อคุณเปิดสถานะสำหรับดัชนี Volatility 100 ที่ราคา 3376.24 USD โดยมีทุนทรัพย์ 10 USD มีมูลค่าตัวคูณ x100 และมีตัวหยุดการขาดทุนจำนวน 7.54 USD ในทิศทางขาขึ้น

3376.24
ราคาสินทรัพย์
x
{ ( -7.54
ปริมาณตัวหยุดการขาดทุนหรือตัวปิดเทรดทำกำไร
+
0.2 )
ค่าคอมมิชชั่น 1
÷
( 10
ทุนทรัพย์
x
100 )
ตัวคูณ
+
1 }
=
3351.46
ระดับตัวหยุดการขาดทุน
3376.24
ราคาสินทรัพย์
x
{ ( -7.54
มูลค่ากำไร
ตัวหยุดการขาดทุน หรือ
+
0.2 )
ค่าคอมมิชชั่น 1
÷
( 10
ทุนทรัพย์
x
100 )
ตัวคูณ
+
1 }
=
3351.46
ระดับตัวหยุดการขาดทุน
3376.24
ราคาสินทรัพย์
x
{ ( -7.54
ปริมาณตัวหยุดการขาดทุนหรือตัวปิดเทรดทำกำไร
+
0.2 )
ค่าคอมมิชชั่น 1
÷
( 10
ทุนทรัพย์
x
100 )
ตัวคูณ
+
1 }
=
3351.46
ระดับตัวหยุดการขาดทุน
3376.24
ราคาสินทรัพย์
x
{ ( -7.54
มูลค่ากำไร
ตัวหยุดการขาดทุน หรือ
+
0.2 )
ค่าคอมมิชชั่น 1
÷
( 10
ทุนทรัพย์
x
100 )
ตัวคูณ
+
1 }
=
3351.46
ระดับตัวหยุดการขาดทุน
  1. ค่าคอมมิชชั่นจะคำนวณโดยอัตโนมัติตามเงินทุนทรัพย์ สัญลักษณ์ และตัวคูณที่คุณเลือก โดยมูลค่าของมันจะปรากฏโดยตรงบน DTrader

ดังนั้นในสถานการณ์นี้ คุณจะต้องตั้งค่าระดับตัวหยุดการขาดทุนที่ 3351.46

สมมติว่าคุณต้องการคํานวณระดับทำกำไร (take profit) เมื่อคุณเปิดสถานะดัชนี Volatility 100 ราคา 3376.24 USD ด้วยทุนทรัพย์จำนวน 10 USD, ค่าตัวคูณ x100 และจํานวนกําไร 7.54 USD ในทิศทางลง

3376.24
ราคาสินทรัพย์
x
{ ( -7.54
ปริมาณตัวหยุดการขาดทุนหรือตัวปิดเทรดทำกำไร
-
0.2 )
ค่าคอมมิชชั่น 1
÷
( 10
ทุนทรัพย์
x
100 )
ตัวคูณ
+
1 }
=
3350.11
ระดับทำกําไร
3376.24
ราคาสินทรัพย์
x
{ ( -7.54
มูลค่ากำไร
ตัวหยุดการขาดทุน หรือ
-
0.2 )
ค่าคอมมิชชั่น 1
÷
( 10
ทุนทรัพย์
x
100 )
ตัวคูณ
+
1 }
=
3350.11
ระดับทำกําไร
3376.24
ราคาสินทรัพย์
x
{ ( -7.54
ปริมาณตัวหยุดการขาดทุนหรือตัวปิดเทรดทำกำไร
-
0.2 )
ค่าคอมมิชชั่น 1
÷
( 10
ทุนทรัพย์
x
100 )
ตัวคูณ
+
1 }
=
3350.11
ระดับทำกําไร
3376.24
ราคาสินทรัพย์
x
{ ( -7.54
มูลค่ากำไร
ตัวหยุดการขาดทุน หรือ
-
0.2 )
ค่าคอมมิชชั่น 1
÷
( 10
ทุนทรัพย์
x
100 )
ตัวคูณ
+
1 }
=
3350.11
ระดับทำกําไร
  1. ค่าคอมมิชชั่นจะคำนวณโดยอัตโนมัติตามเงินทุนทรัพย์ สัญลักษณ์ และตัวคูณที่คุณเลือก โดยมูลค่าของมันจะปรากฏโดยตรงบน DTrader

ดังนั้นในสถานการณ์นี้ คุณจะตั้งระดับจุดปิดเทรดทำกำไร (take profit) ของคุณที่ 3350.11