ข้อตกลงและเงื่อนไข

ในที่นี้คุณจะสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายทางกฎหมายของบริษัทเราและรับทราบว่านโยบายเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไร เอกสารต่างๆ ตามลิงก์ด้านล่างนั้นเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้งานมาตรฐานของเรา จึงเป็นเรื่องสําคัญที่คุณต้องตระหนักและตกลงยอมรับข้อกําหนดเหล่านี้ก่อนที่จะเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ของเรา

ข้อกำหนดทั่วไปในการใช้งาน

สิ่งที่คุณตกลงยอมรับเมื่อทำการลงทะเบียนเพื่อใช้งาน Deriv

เงื่อนไขการซื้อขาย

กฎในการซื้อขายบนแพลตฟอร์มการเทรดใดๆของ Deriv

เงินทุนและการโอนเงิน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาและโอนเงินใน Deriv และโบนัสต่างๆ ที่คุณอาจจะได้รับ

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

วิธีที่เราใช้และปกป้องข้อมูลที่คุณได้ให้เรามา

การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง

ประกาศที่ช่วยให้คุณเข้าใจความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อทำการซื้อขายบน Deriv

ข้อกําหนดเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า Deriv ในบางประเทศ