Swap Hesaplayıcı

Tüccar araçlarısağ ok

Swap Hesaplayıcı

Swap hesaplayıcımız, Deriv MT5'te (DMT5) pozisyonlarınızı bir gecede açık tutmak için gereken swap ücretlerini tahmin etmenize yardımcı olur.

Sentetik

Finansal

0

Swap ücretleri nasıl hesaplanır

Sentetik için, swap ücreti bu formüle bağlı olarak uzun ve kısa pozisyonlar için yıllık olarak hesaplanır:

Swap ücreti = hacim × sözleşme büyüklüğü × varlık fiyat × (100 ÷ swap oranı) ÷ 360

Bu size USD cinsinden swap ücretini verir.

Örnek hesaplama

Diyelim ki, bir gece için 400.000 USD varlık fiyatı olan Volatilite 75 endeksinin 0.01 lotunu ve bir gece için -7.5.swap oranını açık tutmak istiyorsunuz.

swap sentetik formülü
Swap sentetik formülü mobil
  1. Sözleşme büyüklüğü, bir standart Volatilite 75 Endeks lotu = 1
  2. Swap oranı pozitifse, hesabınıza swap tutarı yatırılır. Negatifse, hesabınıza borçlandırılır.

Bu nedenle pozisyonu bir gece açık tutmak için 0,83 USD swap ücretine ihtiyacınız olacaktır.