Çarpanlar için zarar durdur ve kar al hesaplayıcısı

Tüccar araçlarısağ ok

Çarpanlar için PnL

Çarpanlar için kar ve zarar hesaplayıcımız, kayıpları en aza indirmek ve kazançları en üst düzeye çıkarmak için alım satımlarınızda zarar durdur ve/veya kar al seviyesini belirlemeye yardımcı olur.

Seviye

Miktar

0
0

Up

Down

0
0

Up

Down

Zarar durdur ve kar al seviyesi nasıl hesaplanır

DTrader'da bir sözleşme için zarar durdur ve kar al seviyesi, formüle göre hesaplanır:

Yukarı yönde zarar durdur ve kar al seviyesi = varlık fiyatı × {(zarar durdur VEYA kar al tutarı + komisyon) ÷ (bahis × çarpan) + 1}

Aşağı yönde zarar durdur ve/veya kar al seviyesi = varlık fiyatı × {(-zarar durdur VEYA kar al tutarı - komisyon) ÷ (bahis × çarpan) + 1}

Bu, varlık fiyatı Yukarı veya Aşağı yönde hareket ettiğinde zarar durdur ve/veya kar al seviyesini ayarlamanıza yardımcı olur.

Örnek hesaplama

Volatilite 100 Endeksi için 10 USD hisse tutarı, x100 çarpan değeri ve yukarı yönde 7.54 USD zarar durdur tutarı ile 3376.24 USD fiyatlı bir pozisyon açtığınızda zarar durdur seviyesini hesaplamak istediğinizi söyleyelim.

3376,24
Varlık fiyatı
x
{ ( -7.54
Zarar durdur veya kar al tutarı
+
0.2 )
Komisyon 1
÷
( 10
Bahis
x
100 )
Çarpan
+
1 }
=
3351.46
Zarar durdur seviyesi
3376,24
Varlık fiyatı
x
{ ( -7.54
kar tutarı
Zarar durdur veya al
+
0.2 )
Komisyon 1
÷
( 10
Bahis
x
100 )
Çarpan
+
1 }
=
3351.46
Zarar durdur seviyesi
3376,24
Varlık fiyatı
x
{ ( -7.54
Zarar durdur veya kar al tutarı
+
0.2 )
Komisyon 1
÷
( 10
Bahis
x
100 )
Çarpan
+
1 }
=
3351.46
Zarar durdur seviyesi
3376,24
Varlık fiyatı
x
{ ( -7.54
kar tutarı
Zarar durdur veya al
+
0.2 )
Komisyon 1
÷
( 10
Bahis
x
100 )
Çarpan
+
1 }
=
3351.46
Zarar durdur seviyesi
  1. Komisyon, bahisinize, sembolünüze ve seçtiğiniz çarpanınıza göre otomatik olarak hesaplanır. Değeri DTrader'da doğrudan hazırdır.

Bu yüzden bu senaryoda, zarar durdur seviyenizi 3351.46 olarak ayarlarsınız.

Diyelim ki, Volatilite 100 Endeksi için 10 USD hisse tutarı, X100'ün çarpan değeri ve aşağı yönde 7.54 USD kar al miktarı, ile 3376.24 USD fiyatlı bir pozisyon açtığınızda, kar al seviyesini hesaplamak istediğinizi düşünelim.

3376,24
Varlık fiyatı
x
{ ( -7.54
Zarar durdur veya kar al tutarı
-
0.2 )
Komisyon 1
÷
( 10
Bahis
x
100 )
Çarpan
+
1 }
=
3350.11
Kar al seviyesi
3376,24
Varlık fiyatı
x
{ ( -7.54
kar tutarı
Zarar durdur veya al
-
0.2 )
Komisyon 1
÷
( 10
Bahis
x
100 )
Çarpan
+
1 }
=
3350.11
Kar al seviyesi
3376,24
Varlık fiyatı
x
{ ( -7.54
Zarar durdur veya kar al tutarı
-
0.2 )
Komisyon 1
÷
( 10
Bahis
x
100 )
Çarpan
+
1 }
=
3350.11
Kar al seviyesi
3376,24
Varlık fiyatı
x
{ ( -7.54
kar tutarı
Zarar durdur veya al
-
0.2 )
Komisyon 1
÷
( 10
Bahis
x
100 )
Çarpan
+
1 }
=
3350.11
Kar al seviyesi
  1. Komisyon, bahisinize, sembolünüze ve seçtiğiniz çarpanınıza göre otomatik olarak hesaplanır. Değeri DTrader'da doğrudan hazırdır.

Yani bu senaryoda, kar al seviyenizi 3350.11 olarak ayarlarsınız.