เครื่องคิดเลข Swap

เครื่องมือของเทรดเดอร์ลูกศรขวา

สลับเป็นเครื่องคิดเลข

เครื่องคำนวณค่าอัตราการแลกเปลี่ยนของเรา ช่วยให้คุณสามารถประมาณค่าอัตราการแลกเปลี่ยนที่จำเป็น เพื่อให้ตำแหน่งของคุณเปิดข้ามคืนใน Deriv MetaTrader 5 (DMT5)

บัญชี Synthetic

บัญชี Financial

0

วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน

สำหรับการสังเคราะห์ค่าสว็อปจะคำนวณเป็นประจำทุกปีสำหรับตำแหน่งยาวและสั้นตามสูตรนี้:

ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน = ปริมาณ×ขนาดสัญญา×ราคาสินทรัพย์× (อัตราแลกเปลี่ยน sw 100) ÷ 360

สิ่งนี้ทำให้คุณคิดค่าอัตราการแลกเปลี่ยนเป็น USD

ตัวอย่างการคำนวณ

สมมติว่าคุณต้องการเก็บ 0.01 ล็อต ของดัชดีความผันผวน 75 โดยมีราคาสินทรัพย์ 400,000 USD และ อัตราการแลกเปลี่ยน -7.5 สำหรับการเปิดข้ามคืน

แลกเปลี่ยนสูตรสังเคราะห์
แลกเปลี่ยนสูตรสังเคราะห์มือถือ
  1. ขนาดสัญญาคือหนึ่งล็อตมาตรฐานของดัชนีความผันผวน 75=1
  2. หากอัตราการแลกเปลี่ยนเป็นค่าบวก บัญชีของคุณจะได้รับเครดิตเป็นจำนวนเงินที่แลกเปลี่ยน หากเป็นค่าลบบัญชีของคุณจะถูกหัก.

ดังนั้นคุณจะต้องมีการเรียกเก็บเงินสวอปเป็นจำนวน 0.83 USD เพื่อให้สถานะยังคงเปิดอยู่เป็นเวลาหนึ่งคืน