เครื่องคํานวณตัวหยุดการขาดทุนและ/หรือตัวทำกำไรสําหรับมาร์จิ้น

เครื่องมือของเทรดเดอร์ลูกศรขวา

ข้อมูลกำไรขาดทุน (PnL) สำหรับมาร์จิ้น

เครื่องคํานวณกําไรและขาดทุนสําหรับมาร์จิ้นของเรานั้นช่วยให้คุณสามารถประมาณการความสูญเสีย และ/หรือ กําไรของคุณได้

ซื้อ

ขาย

0
0
0
0

บัญชี Synthetic

บัญชี Financial

0
0
0
0

บัญชี Synthetic

บัญชี Financial

วิธีการคํานวณระดับและค่าพิพของตัวหยุดการขาดทุน และ/หรือ ตัวปิดเทรดเอากำไร

เมื่อในการซื้อสัญญาบน Deriv MT5 นั้น ระดับตัวหยุดการขาดทุน และ/หรือตัวปิดเทรดเอากำไร และค่าพิพ (pip) ถูกคำนวณตามสูตร:

ระดับการหยุดขาดทุน (stop loss) และ/หรือระดับการปิดเทรดเอากำไร (take profit) = ราคาสินทรัพย์ + {จำนวน stop loss หรือจำนวน take profit ÷ (ปริมาณ × ขนาดสัญญา)}

ค่าพิพของตัวหยุดการขาดทุน และ/หรือ ตัวปิดเทรดเอากำไร = |(ระดับตัวหยุดการขาดทุนหรือระดับตัวปิดเทรดเอากำไร - ราคาสินทรัพย์)| ÷ ค่าจุดพอยต์

ระดับของตัวหยุดการขาดทุน และ/หรือ ตัวปิดเทรดเอากําไรนั้นจะช่วยให้คุณจัดการความเสี่ยงของคุณได้ในขณะที่คุณกําลังซื้อสัญญา

สําหรับบัญชีทางการเงินนั้น ค่าจุดพิพ (pip) ของตัวหยุดการขาดทุน และ/หรือตัวปิดเทรดเอากำไร จะอยู่ในสกุลค่าเงินอ้างอิง (ค่าเงินตัวที่สองของคู่เงิน) ของคู่ Forex

สําหรับบัญชีสังเคราะห์ ค่าพิพ (pip) ของตัวหยุดการขาดทุน และ/หรือตัวปิดเทรดเอากำไร จะอยู่ในสกุลเงิน USD

ตัวอย่างการคำนวณ

สมมติว่า คุณต้องการคํานวณระดับตัวหยุดการขาดทุนและค่าพิพ (pip) เมื่อคุณต้องการซื้อหนึ่งล๊อตของ EUR/USD ที่ราคา 1.17524 USD โดยมีจํานวนตัวหยุดการขาดทุนที่ 24 USD

1.17524
ราคาสินทรัพย์
+
{ -24
ปริมาณตัวหยุดการขาดทุนหรือตัวปิดเทรดทำกำไร
÷
(1
ปริมาณ
x
100,000 ) }
ขนาดของสัญญา 1
=
1.1750
ระดับตัวหยุดการขาดทุน
1.17524
ราคาสินทรัพย์
+
{ -24
มูลค่ากำไร
ตัวหยุดการขาดทุน หรือ
÷
(1
ปริมาณ
x
100,0001 )}
ขนาดของสัญญา 1
=
1.1750
ระดับตัวหยุดการขาดทุน
1.17524
ราคาสินทรัพย์
+
{ -24
ปริมาณตัวหยุดการขาดทุนหรือตัวปิดเทรดทำกำไร
÷
(1
ปริมาณ
x
100,000 ) }
ขนาดของสัญญา 1
=
1.1750
ระดับตัวหยุดการขาดทุน
1.17524
ราคาสินทรัพย์
+
{ -24
มูลค่ากำไร
ตัวหยุดการขาดทุน หรือ
÷
(1
ปริมาณ
x
100,0001 )}
ขนาดของสัญญา 1
=
1.1750
ระดับตัวหยุดการขาดทุน
  1. ขนาดสัญญาเป็นล็อตมาตรฐานหนึ่งล็อตของ Forex = 100,000 หน่วย
| (1.1750
ระดับตัวหยุดขาดทุนหรือตัวปิดเทรดทำกำไร
-
1.17524) |
ราคาสินทรัพย์
÷
0.00001
ค่าจุดพอยต์ 1
=
24
ค่าพิพ (pip) ของตัวหยุดการขาดทุน
|( 1.1750
ระดับตัวปิดเทรดเอากำไร
ตัวหยุดการขาดทุน หรือ
-
1.17524) |
ราคาสินทรัพย์
÷
0.00001
ค่าจุดพอยต์ 1
=
24
ค่าพิพ (pip) ของตัวหยุดการขาดทุน
| (1.1750
ระดับตัวหยุดขาดทุนหรือตัวปิดเทรดทำกำไร
-
1.17524) |
ราคาสินทรัพย์
÷
0.00001
ค่าจุดพอยต์ 1
=
24
ค่าพิพ (pip) ของตัวหยุดการขาดทุน
|( 1.1750
ระดับตัวปิดเทรดเอากำไร
ตัวหยุดการขาดทุน หรือ
-
1.17524) |
ราคาสินทรัพย์
÷
0.00001
ค่าจุดพอยต์ 1
=
24
ค่าพิพ (pip) ของตัวหยุดการขาดทุน
  1. ค่าจุดพอยต์ได้มาจากตัวเลขปัจจุบันของสินทรัพย์ ในตัวอย่างนี้ตัวเลขคือ 5 ดังนั้นค่าจุดพอยต์ก็คือ 0.00001

ตําแหน่งของคุณจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเมื่อระดับตัวหยุดการขาดทุนอยู่ที่ 1.1750 และเมื่อค่าพิพ (pip)ของตัวหยุดการขาดทุนของคุณอยู่ที่ 24 USD