เครื่องคิดเลข Pip

เครื่องคำนวณ pip ของเราช่วยให้คุณประเมินมูลค่า pip ในการซื้อขายของคุณเพื่อให้คุณสามารถจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น

0

บัญชี Synthetic

บัญชี Financial

วิธีคำนวณมูลค่า pip

ค่า pip สำหรับสัญญาบน DMT5 คำนวณจากสูตรนี้:

ค่า pip = ค่าคะแนน×ปริมาณ×ขนาดสัญญา

สำหรับบัญชีสังเคราะห์มูลค่า pip จะคำนวณเป็น USD

สำหรับบัญชีการเงินมูลค่า pip จะอยู่ในสกุลเงินอ้างอิงสำหรับคู่ forex

ตัวอย่างการคำนวณ

สมมติว่าคุณต้องการเทรดดัชนีความผันผวน 75 จํานวน 1 ล็อต

สูตรมาร์จิ้น
สูตรมาร์จิ้นมือถือ
  1. มูลค่าคะแนนมาจากตัวเลขปัจจุบันของสินทรัพย์ ในตัวอย่างนี้ตัวเลขคือ 2 ดังนั้นค่าคะแนนคือ 0.01
  2. ขนาดสัญญาคือหนึ่งล็อตมาตรฐานของดัชนีความผันผวน 75=1

ดังนั้นมูลค่า pip ของคุณคือ 0.01 USD

สมมติว่าคุณต้องการซื้อขาย 2 ล็อต EUR/USD

สูตร Pip Forex
สูตร Pip Forex
  1. มูลค่าคะแนนมาจากตัวเลขปัจจุบันของสินทรัพย์ ในตัวอย่างนี้ตัวเลขคือ 5 ดังนั้นค่าคะแนนคือ 0.00001
  2. ฟอเร็กซ์มาตรฐานหนึ่งล็อต = 100,000 หน่วย

ดังนั้นมูลค่า pip ของคุณคือ 2 USD