เครื่องคำนวณค่า Pip

เครื่องมือของเทรดเดอร์ลูกศรขวา

เครื่องคำนวณค่าพิพ (pip)

เครื่องคำนวณค่าพิพ (pip) ของเราช่วยให้คุณประเมินค่าพิพในการเทรดของคุณ และทำให้คุณจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น

0

บัญชี Synthetic

บัญชี Financial

วิธีคำนวณค่าพิพ (pip)

ค่าพิพ (pip) สำหรับสัญญาบน Deriv MT5 จะคำนวณจากสูตรนี้:

ค่าพิพ (pip) = ค่าจุดพอยต์×ปริมาณ×ขนาดสัญญา

สำหรับบัญชีสังเคราะห์นั้น ค่าพิพ (pip) จะคำนวณเป็น USD

สำหรับบัญชีการเงินนั้น ค่าพิพ (pip) จะอยู่ในสกุลค่าเงินอ้างอิงของคู่เงิน Forex

ตัวอย่างการคำนวณ

สมมติว่า คุณต้องการเทรดดัชนี Volatility 75 จํานวน 1 ล็อต

0.01
ค่าจุดพอยต์ 1
x
1
ปริมาณ
x
1
ขนาดของสัญญา 2
=
0.01
ค่าพิพ (pip)
0.01
ค่าจุดพอยต์ 1
x
1
ปริมาณ
x
1
ขนาดของสัญญา 2
=
0.01
ค่าพิพ (pip)
0.01
ค่าจุดพอยต์ 1
x
1
ปริมาณ
x
1
ขนาดของสัญญา 2
=
0.01
ค่าพิพ (pip)
0.01
ค่าจุดพอยต์ 1
x
1
ปริมาณ
x
1
ขนาดของสัญญา 2
=
0.01
ค่าพิพ (pip)
  1. ค่าจุดพอยต์นั้นมาจากตัวเลขปัจจุบันของสินทรัพย์ ในตัวอย่างนี้ตัวเลขนั้นคือ 2 ดังนั้นค่าจุดพอยต์ก็คือ 0.01
  2. ขนาดสัญญาคือหนึ่งล็อตมาตรฐานของดัชนี Volatility 75 = 1

ดังนั้นค่าพิพ (pip) ของคุณคือ 0.01 USD

สมมติว่า คุณต้องการเทรดจำนวน 2 ล็อตของคู่ EUR/USD

0.00001
ค่าจุดพอยต์ 1
x
2
ปริมาณ
x
100,000
ขนาดของสัญญา 2
=
2
ค่าพิพ (pip)
0.00001
ค่าจุดพอยต์ 1
x
2
ปริมาณ
x
100,000
ขนาดของสัญญา 2
=
2
ค่าพิพ (pip)
0.00001
ค่าจุดพอยต์ 1
x
2
ปริมาณ
x
100,000
ขนาดของสัญญา 2
=
2
ค่าพิพ (pip)
0.00001
ค่าจุดพอยต์ 1
x
2
ปริมาณ
x
100,000
ขนาดของสัญญา 2
=
2
ค่าพิพ (pip)
  1. ค่าจุดพอยต์ได้มาจากตัวเลขปัจจุบันของสินทรัพย์ ในตัวอย่างนี้ตัวเลขนั้นคือ 5 ดังนั้นค่าจุดพอยต์ก็คือ 0.00001
  2. มาตรฐานหนึ่งล็อต Forex = 100,000 หน่วย

ดังนั้นค่าพิพ (pip) ของคุณคือ 2 USD