เครื่องคำนวณค่า Pip

เครื่องคำนวณ pip ของเราช่วยให้คุณประเมินมูลค่า pip ในการซื้อขายของคุณ และทำให้คุณสามารถจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น

0

บัญชี Synthetic

บัญชี Financial

วิธีคำนวณมูลค่า pip

มูลค่าของ pip สำหรับสัญญาบน DMT5 จะถูกคำนวณจากสูตรนี้:

ค่า pip = ค่าคะแนน×ปริมาณ×ขนาดสัญญา

สำหรับบัญชีสังเคราะห์มูลค่า pip จะคำนวณเป็น USD

สำหรับบัญชีการเงินนั้น มูลค่าตัว pip จะอยู่ในสกุลค่าเงินอ้างอิงของคู่เงินฟอเร็กซ์

ตัวอย่างการคำนวณ

สมมติว่า คุณต้องการเทรดดัชนีความผันผวน 75 จํานวน 1 ล็อต

สูตรมาร์จิ้น
สูตรมาร์จิ้นมือถือ
  1. มูลค่าคะแนนมาจากตัวเลขปัจจุบันของสินทรัพย์ ในตัวอย่างนี้ตัวเลขคือ 2 ดังนั้นค่าคะแนนคือ 0.01
  2. ขนาดสัญญาคือหนึ่งล็อตมาตรฐานของดัชนีความผันผวน 75=1

ดังนั้นมูลค่า pip ของคุณคือ 0.01 USD

สมมติว่า คุณต้องการซื้อขายจำนวน 2 ล็อตของคู่ EUR/USD

สูตรค่าพิพฟอเร็กซ์
สูตรค่าพิพฟอเร็กซ์
  1. มูลค่าคะแนนมาจากตัวเลขปัจจุบันของสินทรัพย์ ในตัวอย่างนี้ตัวเลขคือ 5 ดังนั้นค่าคะแนนคือ 0.00001
  2. มาตรฐานหนึ่งล็อตฟอเร็กซ์ = 100,000 หน่วย

ดังนั้นมูลค่าพิพ (pip) ของคุณคือ 2 USD