เครื่องคำนวณมาร์จิ้น

เครื่องมือของเทรดเดอร์ลูกศรขวา

เครื่องคำนวณมาร์จิ้น

เครื่องคำนวณมาร์จิ้นจะช่วยให้คุณประมาณการค่ามาร์จิ้นที่จะต้องมีในการที่จะเปิดตำแหน่งการค้าได้ข้ามคืนบน Deriv MT5

0

บัญชี Synthetic

บัญชี Financial

วิธีคำนวณมาร์จิ้น

มาร์จิ้นที่ต้องมีสำหรับสัญญาการเทรดบน Deriv MT5 นั้นคำนวณจากสูตร:

มาร์จิ้น = (ปริมาณ×ขนาดสัญญา×ราคาสินทรัพย์) ÷ เลเวอเรจ

นี่ทำให้คุณได้ข้อมูลค่ามาร์จิ้นที่ต้องมีในสกุลเงินอ้างอิงสำหรับคู่ Forex หรือในหน่วยเงินตราของสินทรัพย์อ้างอิงสำหรับตราสารอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อขายคู่สกุลเงิน USD/CHF ค่าเงินหลักประกันหรือมาร์จิ้นที่ต้องมีจะถูกคำนวณเป็นฟรังก์สวิส (CHF) ซึ่งเป็นสกุลเงินอ้างอิง แต่ในทางกลับกัน หากคุณซื้อขายดัชนี Volatility 75 ค่ามาร์จิ้นที่ต้องมีจะถูกคำนวณเป็นดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็นสกุลเงินของสินทรัพย์อ้างอิง – ดัชนี Volatility 75

ตัวอย่างการคำนวณ

สมมติว่าคุณต้องการเทรด EUR/USD สองล็อตด้วยราคาสินทรัพย์ 1.10 USD และเลเวอเรจ 100

( 2
ปริมาณ
x
100,000
ขนาดของสัญญา 1
x
1.10 )
ราคาสินทรัพย์
÷
100
เลเวอเรจ
=
2,200
ค่ามาร์จิ้นที่ต้องมี
( 2
ปริมาณ
x
100,000
ขนาดของสัญญา 1
x
1.10 )
ราคาสินทรัพย์
÷
100
เลเวอเรจ
=
2,200
ค่ามาร์จิ้นที่ต้องมี
  1. มาตรฐานหนึ่งล็อต Forex = 100,000 หน่วย

ดังนั้นคุณจะต้องมีอัตราค่ามาร์จิ้นอยู่ที่ 2,200 USD เพื่อเปิดตำแหน่งข้างต้น

โปรดทราบว่า ค่าเหล่านี้เป็นเพียงค่าโดยประมาณเท่านั้นและจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเลเวอเรจที่กําหนดไว้สําหรับบัญชีของคุณและสินทรัพย์ที่คุณต้องการเทรด