เครื่องมือสำหรับเทรดเดอร์

margin calculator
margin calculator
ลองใช้เครื่องคำนวณมาร์จิ้น

เครื่องคำนวณมาร์จิ้น

ประมาณการจำนวนเงินหลักประกันหรือมาร์จิ้นที่คุณต้องมีในการดำรงสถานะการซื้อขายของคุณ ผลลัพธ์นั้นขึ้นอยู่กับเลเวอเรจ ปริมาณล็อต และยอดเงินคงเหลือในบัญชี Deriv DMT5 ของคุณ

swap calculator
swap calculator
ลองใช้เครื่องคำนวณค่าสวอป

เครื่องคำนวณค่าสวอป

คํานวณค่าธรรมเนียมข้ามคืนสําหรับการถือครองตําแหน่งการค้าใดๆ ที่เปิดอยู่ โดยค่าธรรมเนียมอาจเป็นบวกหรือลบขึ้นอยู่กับอัตราสวอปของคุณ

pip calculator
pip calculator
ลองใช้เครื่องคำนวณค่าพิพ

เครื่องคำนวณค่าพิพ (pip)

หาค่าพิพ (pip) ต่างๆ ในการเทรดของคุณเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

PnL margin
PnL margin
ลองใช้เครื่องคํานวณข้อมูลกำไรขาดทุน (PnL) สำหรับมาร์จิ้น

ข้อมูลกำไรขาดทุน (PnL) สำหรับมาร์จิ้น

คำนวณระดับตัวหยุดขาดทุน และ/หรือ ตัวปิดเทรดทํากําไร รวมถึงค่าพิพ (pip) สําหรับสัญญาของคุณเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของคุณในยามที่ทำการซื้อขายตำแหน่งการค้า

PnL multipliers
PnL multipliers
ลองใช้เครื่องคำนวณ multipliers

ตัวหยุดขาดทุนและตัวปิดเทรดทำกำไรสำหรับ multipliers

ประเมินระดับและจำนวนของตัวหยุดขาดทุนและตัวปิดเทรดทำกำไรสำหรับสัญญาของคุณเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่ราคาตลาดเคลื่อนตัวต่างจากที่คุณคาดการณ์ไว้