ตลาดซื้อขาย Deriv

ทําไมต้องซื้อขายดัชนีสังเคราะห์กับ Deriv

ดัชนีสังเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Deriv จำลองการเคลื่อนไหวของตลาดในโลกแห่งความเป็นจริง สนับสนุนโดยโปรแกรมสร้างตัวเลขสุ่มที่มีความปลอดภัยในการเข้ารหัส ดัชนีเหล่านี้พร้อมให้ซื้อขายทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ได้รับผลกระทบจากเวลาทำการปกติของตลาด เหตุการณ์ทั่วโลก หรือตลาดและ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน รวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ไม่มีความเสี่ยงจากตลาดแห่งโลกความจริงและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

แพลตฟอร์มที่ตอบสนองและใช้งานง่าย

การเข้าถึงในแบบเฉพาะเพื่อการค้าแบบใหม่

สนับสนุนตลอด 7 วันต่อสัปดาห์

สร้างบัญชีทดลองฟรี

ดัชนีสังเคราะห์สามารถซื้อขายได้ใน Deriv

CFD

ตัวคูณ

การซื้อขาย CFD ช่วยให้คุณสามารถซื้อขายตามการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์โดยไม่ต้องซื้อหรือเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง

บน Deriv คุณสามารถซื้อขาย CFD ด้วยเลเวอเรจสูง ทำให้คุณจ่ายเพียงเศษเสี้ยวของมูลค่าสัญญา มันจะขยายกำไรที่อาจเกิดขึ้นของคุณและเพิ่มการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นของคุณ

พร้อมใช้งานบน

ตราสารที่มีให้สําหรับการซื้อขาย CFD

ดัชนีความผันผวน

ดัชนีความผันผวน 10 (1s)

ดัชนีความผันผวน 25 (1s)

ดัชนีความผันผวน 50 (1s)

ดัชนีความผันผวน 75 (1s)

ดัชนีความผันผวน 100 (1s)

ดัชนีความผันผวน 200 (1s)

ดัชนีความผันผวน 300 (1s)

ดัชนีความผันผวน 10

ดัชนีความผันผวน 25

ดัชนีความผันผวน 50

ดัชนีความผันผวน 75

ดัชนีความผันผวน 100

Crash/Boom

ดัชนี Boom 1000

ดัชนี Boom 500

ดัชนี Boom 300

ดัชนี Crash 1000

ดัชนี Crash 500

ดัชนี Crash 300

ดัชนี jump

ดัชนี Jump 10

ดัชนี Jump 25

ดัชนี Jump 50

ดัชนี Jump 75

ดัชนี Jump 100

ดัชนี Step

ดัชนี Step

ดัชนี Range Break

ดัชนี Range Break 100

ดัชนี Range Break 200

ดัชนีสังเคราะห์สามารถซื้อขายได้ใน Deriv

CFD

Minus

การซื้อขาย CFD ช่วยให้คุณสามารถซื้อขายตามการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์โดยไม่ต้องซื้อหรือเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง

บน Deriv คุณสามารถซื้อขาย CFD ด้วยเลเวอเรจสูง ทำให้คุณจ่ายเพียงเศษเสี้ยวของมูลค่าสัญญา มันจะขยายกำไรที่อาจเกิดขึ้นของคุณและเพิ่มการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นของคุณ

พร้อมใช้งานบน

ตราสารที่มีให้สําหรับการซื้อขาย CFD

ดัชนีความผันผวน

ดัชนีความผันผวน 10 (1s)

ดัชนีความผันผวน 25 (1s)

ดัชนีความผันผวน 50 (1s)

ดัชนีความผันผวน 75 (1s)

ดัชนีความผันผวน 100 (1s)

ดัชนีความผันผวน 200 (1s)

ดัชนีความผันผวน 300 (1s)

ดัชนีความผันผวน 10

ดัชนีความผันผวน 25

ดัชนีความผันผวน 50

ดัชนีความผันผวน 75

ดัชนีความผันผวน 100

Crash/Boom

ดัชนี Boom 1000

ดัชนี Boom 500

ดัชนี Boom 300

ดัชนี Crash 1000

ดัชนี Crash 500

ดัชนี Crash 300

ดัชนี jump

ดัชนี Jump 10

ดัชนี Jump 25

ดัชนี Jump 50

ดัชนี Jump 75

ดัชนี Jump 100

ดัชนี Step

ดัชนี Step

ดัชนี Range Break

ดัชนี Range Break 100

ดัชนี Range Break 200

ตัวคูณ

Plus