ดัชนี Derived

ทำการซื้อขายราคาสินทรัพย์ที่ได้จากตลาดจำลอง แล้วจัดการมูลค่าส่วนได้ส่วนเสียของคุณโดยเลือกระดับความผันผวนให้เหมาะกับระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณ
สร้างบัญชีทดลองฟรี
แบนเนอร์

ดัชนีสังเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Deriv จำลองการเคลื่อนไหวของตลาดในโลกแห่งความเป็นจริง การที่ดัชนีเหล่านี้ได้รับการหนุนโดยโปรแกรมสร้างตัวเลขสุ่มที่ปลอดภัยในการเข้ารหัสจึงมีพร้อมให้เทรดได้ตลอด 24/7 และไร้ผลกระทบจากเวลาทำการปกติของตลาด เหตุการณ์ทั่วโลก หรือความเสี่ยงในตลาดและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การซื้อขายดัชนีสังเคราะห์ที่มีอยู่ใน Deriv

การเทรด CFD ช่วยให้คุณซื้อขายอิงความเคลื่อนไหวราคาสินทรัพย์โดยไม่ต้องซื้อหรือเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงนั้นๆ

คุณสามารถซื้อขายสัญญาส่วนต่างหรือ CFD บน Deriv โดยใช้เลเวอเรจสูงซึ่งช่วยให้คุณจ่ายเพียงเศษเสี้ยวของมูลค่าสัญญา ทั้งนี้ การที่มันอาจช่วยเพิ่มขยายผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้ มันก็อาจจะเพิ่มขยายการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

มีพร้อมใช้งานแล้วที่

ตราสารที่มีให้สําหรับการซื้อขาย CFD

ดัชนี Drift Switching

Deriv MT5 และ Deriv X:

Deriv MT5 และ Deriv X:

สัญลักษณ์

DSI10

สัญลักษณ์

DSI20

สัญลักษณ์

DSI30

ดัชนีเหล่านี้จำลองแนวโน้มของตลาดด้วยราคาสินทรัพย์ผ่าน 3 โหมด:

  • โหมดดริฟท์เชิงบวกหรือ Positive Drift Regime (หรือแนวโน้มตลาดกระทิง)

  • โหมดดริฟท์เชิงลบหรือ Negative Drift Regime (หรือแนวโน้มตลาดหมี) และ

  • โหมดไร้ดริฟท์หรือ Driftless Regime (หรือแนวโน้มที่มีทิศทางไม่แน่นอน)

ดัชนี DSI10 สลับไปมาระหว่างโหมดต่างๆ ในทุกๆ 10 นาที โดยเฉลี่ย

ดัชนี DSI20 สลับไปมาระหว่างโหมดต่างๆ ในทุกๆ 20 นาที โดยเฉลี่ย

ดัชนี DSI30 สลับไปมาระหว่างโหมดต่างๆ ในทุกๆ 30 นาที โดยเฉลี่ย

เรานำเสนอสเปรดแบบไดนามิกใน DSI ซึ่งถูกคำนวณแบบเรียลไทม์โดยอิงตามอุปสงค์และอุปทาน

ดัชนี DEX

Deriv MT5 และ Deriv X:

Deriv MT5 และ Deriv X:

สัญลักษณ์

ดัชนี DEX 600UP

สัญลักษณ์

ดัชนี DEX 900UP

สัญลักษณ์

ดัชนี DEX 1500UP

สัญลักษณ์

ดัชนี DEX 600DN

สัญลักษณ์

ดัชนี DEX 900DN

สัญลักษณ์

ดัชนี DEX 1500DN

ดัชนีเหล่านี้สอดคล้องกับตลาดจำลองที่ราคาสินทรัพย์พุ่งขึ้นหรือลดลงเนื่องจากเหตุการณ์ข่าว โดยมีการเคลื่อนไหวเล็กๆ น้อยๆ ค่อนข้างบ่อยและมีจุดพุ่งขึ้นสูงมากหรือจุดที่ลดฮวบลงเป็นครั้งคราว

ดัชนี DEX 600UP มีการดรอปลงเล็กน้อยบ่อยครั้งและการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่เป็นครั้งคราว ซึ่งเกิดขึ้น ทุกๆ 600 วินาที โดยเฉลี่ย

ดัชนี DEX 600DN มีการพุ่งขึ้นเล็กน้อยบ่อยครั้งและการลดลงครั้งใหญ่เป็นครั้งคราว ซึ่งเกิดขึ้น ทุกๆ 600 วินาที โดยเฉลี่ย

ดัชนี DEX 900UP มีการดรอปลงเล็กน้อยบ่อยครั้งและการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่เป็นครั้งคราว ซึ่งเกิดขึ้น ทุกๆ 900 วินาที โดยเฉลี่ย

ดัชนี DEX 900DN มีการพุ่งขึ้นเล็กน้อยบ่อยครั้งและการลดลงครั้งใหญ่เป็นครั้งคราว ซึ่งเกิดขึ้น ทุกๆ 900 วินาที โดยเฉลี่ย

ดัชนี DEX 1500UP มีการดรอปลงเล็กน้อยบ่อยครั้งและการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่เป็นครั้งคราว ซึ่งเกิดขึ้น ทุกๆ 1,500 วินาที โดยเฉลี่ย

ดัชนี DEX 1500DN มีการพุ่งขึ้นเล็กน้อยบ่อยครั้งและการลดลงครั้งใหญ่เป็นครั้งคราว ซึ่งเกิดขึ้น ทุกๆ 1,500 วินาที โดยเฉลี่ย

ดัชนี Volatility

Deriv MT5 และ Deriv X:

Deriv MT5 และ Deriv X:

สัญลักษณ์

ดัชนี Volatility 10 (1s)

สัญลักษณ์

ดัชนี Volatility 25 (1s)

สัญลักษณ์

ดัชนี Volatility 50 (1s)

สัญลักษณ์

ดัชนี Volatility 75 (1s)

สัญลักษณ์

ดัชนี Volatility 100 (1s)

สัญลักษณ์

ดัชนี Volatility 150 (1s)

สัญลักษณ์

ดัชนี Volatility 250 (1s)

สัญลักษณ์

ดัชนี Volatility 10

สัญลักษณ์

ดัชนี Volatility 25

สัญลักษณ์

ดัชนี Volatility 50

สัญลักษณ์

ดัชนี Volatility 75

สัญลักษณ์

ดัชนี Volatility 100

Deriv cTrader:

Deriv cTrader:

สัญลักษณ์

ดัชนี Volatility 15 (1s)

สัญลักษณ์

ดัชนี Volatility 30 (1s)

สัญลักษณ์

ดัชนี Volatility 90 (1s)

ดัชนีเหล่านี้สอดคล้องกับตลาดจำลองที่มีความผันผวนคงที่ที่ 10%, 15%, 25%, 30%, 50%, 75%, 90%, 100%, 150%, และ 250%

หนึ่งจุด Tick เกิดขึ้นใน ทุกสองวินาที สำหรับดัชนี Volatility 10, 25, 50, 75, และ 100

หนึ่งจุด Tick เกิดขึ้นใน ทุกหนึ่งวินาที สำหรับดัชนี Volatility 10 (1s), 15 (1s), 25 (1s), 30 (1s), 50 (1s), 75 (1s), 90 (1s), 100 (1s), 150 (1s), และ 250 (1s)

ดัชนี Crash/Boom

Deriv MT5 และ Deriv X:

Deriv MT5 และ Deriv X:

สัญลักษณ์

ดัชนี Crash 300

สัญลักษณ์

ดัชนี Crash 500

สัญลักษณ์

ดัชนี Crash 1000

สัญลักษณ์

ดัชนี Boom 300

สัญลักษณ์

ดัชนี Boom 500

สัญลักษณ์

ดัชนี Boom 1000

Deriv cTrader:

Deriv cTrader:

สัญลักษณ์

ดัชนี Crash 600

สัญลักษณ์

ดัชนี Crash 900

สัญลักษณ์

ดัชนี Boom 600

สัญลักษณ์

ดัชนี Boom 900

ในบรรดาดัชนีเหล่านี้ โดยเฉลี่ยแล้วจะมีการลดวูบของราคา (crash) หนึ่งครั้งหรือการพุ่งปรี๊ดของราคา (boom) หนึ่งครั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงลำดับ 300, 500, 600, 900 หรือ 1,000 จุด

ดัชนี Jump

Deriv MT5 และ Deriv X:

Deriv MT5 และ Deriv X:

สัญลักษณ์

ดัชนี Jump 10

สัญลักษณ์

ดัชนี Jump 25

สัญลักษณ์

ดัชนี Jump 50

สัญลักษณ์

ดัชนี Jump 75

สัญลักษณ์

ดัชนี Jump 100

ดัชนีเหล่านี้สอดคล้องกันกับตลาดจําลองที่มี ความผันผวนจํากัดที่ 10%, 25%, 50%, 75% และ 100% และมีความน่าจะเป็นอัตราเท่ากันในการที่จะกระโดดขึ้นหรือลงโดยเฉลี่ยใน ทุก 20 นาที โดยการกระโดดนั้นจะมีขนาดเฉลี่ยคือ ประมาณ 30 เท่า ของการเคลื่อนไหวราคาตามปกติ

ดัชนี Step

Deriv MT5:

Deriv MT5:

สัญลักษณ์

Step 100

สัญลักษณ์

Step 200

สัญลักษณ์

Step 500

Deriv X:

Deriv X:

สัญลักษณ์

Step 100

Deriv cTrader:

Deriv cTrader:

สัญลักษณ์

Step 300

สัญลักษณ์

Step 400

ดัชนีเหล่านี้มีความน่าจะเป็นที่เท่ากันในการจะเคลื่อนไหว Up/Down ภายในชุดราคาโดยที่มี ขนาดการขยับขั้นคงที่อยู่ที่ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, และ 0.5

ดัชนี Range Break

Deriv MT5 และ Deriv X:

Deriv MT5 และ Deriv X:

สัญลักษณ์

ดัชนี Range Break 100

สัญลักษณ์

ดัชนี Range Break 200

ดัชนีเหล่านี้จะมีความผันผวนอยู่ในระหว่างจุดราคาสองจุด (เส้นขอบ) ซึ่งบางครั้งอาจทะลุผ่านเส้นขอบนั้นออกไปเพื่อสร้างช่วงแนวใหม่ขึ้นมา โดยเฉลี่ยแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นทุกๆ 100 ครั้งหรือ 200 ครั้งที่มันวิ่งขึ้นไปแตะเส้นขอบ

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการซื้อขาย CFD สำหรับตราสารที่เรานำเสนอหรือไม่?

ดูข้อมูลสเปคการเทรด

ทําไมต้องซื้อขายดัชนีสังเคราะห์กับ Deriv

เทรดได้ทุกวัน
ซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน รวมถึงช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตลาดโลกแห่งความจริง
ปราศจากความเสี่ยงจากตลาดในโลกแห่งความเป็นจริงหรือความเสี่ยงสภาพคล่อง
แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย
แพลตฟอร์มที่ตอบสนองไวและใช้งานง่าย
สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการ
การเข้าถึงแบบเฉพาะตัวสู่สินทรัพย์ที่เป็นนวัตกรรม
ฝ่ายสนับสนุนผ่านการแชท
รับการสนับสนุนที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรตลอด 7 วันต่อสัปดาห์

ตลาดอื่นๆ ที่คุณอาจจะสนใจ