Derived

ทำการซื้อขายราคาสินทรัพย์ที่อ้างอิงมาจากตลาดในโลกจริงหรือตลาดจำลอง จัดการเงินลงทุนของคุณโดยเลือกระดับความผันผวนที่เหมาะกับระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณเอง ทั้งนี้ คุณเลือกได้ทั้งในดัชนีสังเคราะห์ ดัชนี Derived FX และดัชนีตระกร้าของเราที่เปิดให้เทรด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ดัชนีสังเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Deriv นั้นจะจำลองการเคลื่อนไหวของตลาดในโลกแห่งความเป็นจริง เนื่องจากดัชนีเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดยโปรแกรมสร้างตัวเลขสุ่มที่มีความปลอดภัยในการเข้ารหัสดังนั้นจึงมีพร้อมให้เทรดได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงโดยที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากเวลาทำการปกติของตลาด เหตุการณ์ทั่วโลก หรือความเสี่ยงในตลาดและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ทําไมต้องซื้อขายสินทรัพย์สังเคราะห์กับ Deriv

Trading available everyday

ซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน รวมถึงช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Real world market

ปราศจากความเสี่ยงจากตลาดในโลกแห่งความเป็นจริงหรือความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

Easy to use platform

แพลตฟอร์มที่ตอบสนองไวและใช้งานง่าย

Exclusive access

การเข้าถึงแบบเฉพาะตัวสู่ประเภทการเทรดอันเป็นนวัตกรรมใหม่

Chat support

รับการสนับสนุนที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรตลอด 7 วันต่อสัปดาห์

การซื้อขายสินทรัพย์สังเคราะห์ที่มีใน Deriv

สัญญาส่วนต่างหรือ CFD

ตราสารสิทธิหรือ Options

ตัวคูณ

การเทรด CFD ช่วยให้คุณซื้อขายเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์โดยที่ไม่ต้องซื้อหาหรือเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงนั้นๆ

คุณสามารถซื้อขายสัญญาส่วนต่างหรือ CFD บน Deriv โดยใช้เลเวอเรจสูงซึ่งช่วยให้คุณจ่ายเพียงเศษเสี้ยวของมูลค่าสัญญา ทั้งนี้ การที่มันอาจช่วยเพิ่มขยายผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้ มันก็อาจจะเพิ่มขยายการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

มีพร้อมใช้งานแล้วที่

ตราสารที่มีให้สําหรับการซื้อขาย CFD

ดัชนีความผันผวน

symbol

ดัชนีความผันผวน 10 (1s)

symbol

ดัชนีความผันผวน 25 (1s)

symbol

ดัชนีความผันผวน 50 (1s)

symbol

ดัชนีความผันผวน 75 (1s)

symbol

ดัชนีความผันผวน 100 (1s)

symbol

ดัชนีความผันผวน 150 (1s)

symbol

ดัชนีความผันผวน 200 (1s)

symbol

ดัชนีความผันผวน 250 (1s)

symbol

ดัชนีความผันผวน 300 (1s)

symbol

ดัชนีความผันผวน 10

symbol

ดัชนีความผันผวน 25

symbol

ดัชนีความผันผวน 50

symbol

ดัชนีความผันผวน 75

symbol

ดัชนีความผันผวน 100

ดัชนีเหล่านี้สอดคล้องกับตลาดจำลองที่มีความผันผวนคงที่อยู่ที่ 10%, 25%, 50%, 75%, 100%, 150%, 200%, 250% และ 300%

หนึ่ง tick เกิดขึ้นใน ทุกสองวินาที สำหรับดัชนีความผันผวน 10, 25, 50, 75, และ 100

หนึ่งจุด tick จะถูกสร้างขึ้น ทุกวินาที สำหรับดัชนีผันผวน 10 (1s), 25 (1s), 50 (1s), 75 (1s), 100 (1s), 150 (1s), 200 (1s), 250 (1s) และ 300 (1s)

ดัชนี Crash/Boom

symbol

ดัชนี Boom 1000

symbol

ดัชนี Boom 500

symbol

ดัชนี Boom 300

symbol

ดัชนี Crash 1000

symbol

ดัชนี Crash 500

symbol

ดัชนี Crash 300

ดัชนีเหล่านี้โดยเฉลี่ยจะมีการลดวูบ (crash) หนึ่งครั้งหรือการพุ่งขึ้น (boom) หนึ่งครั้ง ของราคาเกิดขึ้นใน ช่วงลำดับ 1,000 หรือ 500 หรือ 300 จุด

ดัชนี jump

symbol

ดัชนี Jump 10

symbol

ดัชนี Jump 25

symbol

ดัชนี Jump 50

symbol

ดัชนี Jump 75

symbol

ดัชนี Jump 100

ดัชนีเหล่านี้สอดคล้องกันกับตลาดจําลองที่มี ความผันผวนจํากัดที่ 10%, 25%, 50%, 75% และ 100% และมีความน่าจะเป็นอัตราเท่ากันในการที่จะกระโดดขึ้นหรือลงโดยเฉลี่ยใน ทุก 20 นาที โดยการกระโดดนั้นจะมีขนาดเฉลี่ยคือ ประมาณ 30 เท่า ของการเคลื่อนไหวราคาตามปกติ

ดัชนี Step

symbol

ดัชนี Step

ดัชนีเหล่านี้มีความน่าจะเป็นที่เท่ากันในการจะเคลื่อนไหว ขึ้น/ลง ภายในชุดราคาโดยที่มี ขนาดการขยับขั้นคงที่อยู่ที่ 0.1

ดัชนี Range Break

symbol

ดัชนี Range Break 100

symbol

ดัชนี Range Break 200

ดัชนีเหล่านี้จะมีความผันผวนอยู่ในระหว่างจุดราคาสองจุด (เส้นขอบ) ซึ่งบางครั้งอาจทะลุผ่านเส้นขอบนั้นออกไปเพื่อสร้างช่วงแนวใหม่ขึ้นมา โดยเฉลี่ยแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นทุกๆ 100 ครั้งหรือ 200 ครั้งที่มันวิ่งขึ้นไปแตะเส้นขอบ

การซื้อขายสินทรัพย์สังเคราะห์ที่มีใน Deriv

สัญญาส่วนต่างหรือ CFD

ตราสารสิทธิหรือ Options

ตัวคูณ

การเทรด CFD ช่วยให้คุณซื้อขายเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์โดยที่ไม่ต้องซื้อหาหรือเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงนั้นๆ

คุณสามารถซื้อขายสัญญาส่วนต่างหรือ CFD บน Deriv โดยใช้เลเวอเรจสูงซึ่งช่วยให้คุณจ่ายเพียงเศษเสี้ยวของมูลค่าสัญญา ทั้งนี้ การที่มันอาจช่วยเพิ่มขยายผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้ มันก็อาจจะเพิ่มขยายการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

มีพร้อมใช้งานแล้วที่

ตราสารที่มีให้สําหรับการซื้อขาย CFD

ดัชนีความผันผวน

symbol

ดัชนีความผันผวน 10 (1s)

symbol

ดัชนีความผันผวน 25 (1s)

symbol

ดัชนีความผันผวน 50 (1s)

symbol

ดัชนีความผันผวน 75 (1s)

symbol

ดัชนีความผันผวน 100 (1s)

symbol

ดัชนีความผันผวน 150 (1s)

symbol

ดัชนีความผันผวน 200 (1s)

symbol

ดัชนีความผันผวน 250 (1s)

symbol

ดัชนีความผันผวน 300 (1s)

symbol

ดัชนีความผันผวน 10

symbol

ดัชนีความผันผวน 25

symbol

ดัชนีความผันผวน 50

symbol

ดัชนีความผันผวน 75

symbol

ดัชนีความผันผวน 100

ดัชนีเหล่านี้สอดคล้องกับตลาดจำลองที่มีความผันผวนคงที่อยู่ที่ 10%, 25%, 50%, 75%, 100%, 150%, 200%, 250% และ 300%

หนึ่ง tick เกิดขึ้นใน ทุกสองวินาที สำหรับดัชนีความผันผวน 10, 25, 50, 75, และ 100

หนึ่งจุด tick จะถูกสร้างขึ้น ทุกวินาที สำหรับดัชนีผันผวน 10 (1s), 25 (1s), 50 (1s), 75 (1s), 100 (1s), 150 (1s), 200 (1s), 250 (1s) และ 300 (1s)

ดัชนี Crash/Boom

symbol

ดัชนี Boom 1000

symbol

ดัชนี Boom 500

symbol

ดัชนี Boom 300

symbol

ดัชนี Crash 1000

symbol

ดัชนี Crash 500

symbol

ดัชนี Crash 300

ดัชนีเหล่านี้โดยเฉลี่ยจะมีการลดวูบ (crash) หนึ่งครั้งหรือการพุ่งขึ้น (boom) หนึ่งครั้ง ของราคาเกิดขึ้นใน ช่วงลำดับ 1,000 หรือ 500 หรือ 300 จุด

ดัชนี jump

symbol

ดัชนี Jump 10

symbol

ดัชนี Jump 25

symbol

ดัชนี Jump 50

symbol

ดัชนี Jump 75

symbol

ดัชนี Jump 100

ดัชนีเหล่านี้สอดคล้องกันกับตลาดจําลองที่มี ความผันผวนจํากัดที่ 10%, 25%, 50%, 75% และ 100% และมีความน่าจะเป็นอัตราเท่ากันในการที่จะกระโดดขึ้นหรือลงโดยเฉลี่ยใน ทุก 20 นาที โดยการกระโดดนั้นจะมีขนาดเฉลี่ยคือ ประมาณ 30 เท่า ของการเคลื่อนไหวราคาตามปกติ

ดัชนี Step

symbol

ดัชนี Step

ดัชนีเหล่านี้มีความน่าจะเป็นที่เท่ากันในการจะเคลื่อนไหว ขึ้น/ลง ภายในชุดราคาโดยที่มี ขนาดการขยับขั้นคงที่อยู่ที่ 0.1

ดัชนี Range Break

symbol

ดัชนี Range Break 100

symbol

ดัชนี Range Break 200

ดัชนีเหล่านี้จะมีความผันผวนอยู่ในระหว่างจุดราคาสองจุด (เส้นขอบ) ซึ่งบางครั้งอาจทะลุผ่านเส้นขอบนั้นออกไปเพื่อสร้างช่วงแนวใหม่ขึ้นมา โดยเฉลี่ยแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นทุกๆ 100 ครั้งหรือ 200 ครั้งที่มันวิ่งขึ้นไปแตะเส้นขอบ