background svg
ซื้อขายดัชนีความผันผวนกับ DTrader ที่ Deriv

50+

สินทรัพย์ที่ซื้อขายได้และการเติบโต

$0.35

ลงทุนขั้นต่ำ

1s - 365d

ระยะเวลาซื้อขายมีความยืดหยุ่น

>200%

ผลตอบแทน