background svg

logoDBot

ตั้งค่าให้มีการซื้อขายอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนชุดคำสั่งเอง

ซื้อขายอัตโนมัติกับ DBot ที่ Deriv

3

รวมกลยุทธ์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า

ฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสร้าง

50+

สินทรัพย์ที่รองรับการใช้บอท