background svg

logoDBot

ตั้งค่าการซื้อขายอัตโนมัติโดยไม่เขียนชุดคำสั่งเอง

ซื้อขายอัตโนมัติกับ DBot ที่ Deriv

3

กลยุทธ์สำเร็จรูปที่มีมาให้แล้ว

ฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสร้างบอท

50+

สินทรัพย์ที่รองรับการใช้บอท