เรียบง่าย

ยืดหยุ่น

เชื่อถือได้

Deriv's trading platform

เลือกรูปแบบการซื้อขายในแบบที่เป็นคุณ

เลือกจาก 3 แพลตฟอร์มในแบบที่คุณชื่นชอบ

แพลตฟอร์มการซื้อขาย Dtrader ที่ Deriv
แพลตฟอร์มการซื้อขาย Dbot ที่ Deriv
แพลตฟอร์มการซื้อขาย DMT5 ที่ Deriv

เลือกรูปแบบการซื้อขายในแบบที่เป็นคุณ

เลือกจาก 3 แพลตฟอร์มในแบบที่คุณชื่นชอบ

อาร์ตบอร์ด Dtrader