Kalkulator swapów

Narzędzia dla inwestorówright arrow

Kalkulator Swapów

Nasz kalkulator swapowy pomoże oszacować wysokość opłaty swapowej wymaganej w celu utrzymania otwartej pozycji przez noc na Deriv MT5 (DMT5).

Syntetyczne

Finansowe

0

Jak obliczyć wysokość opłat swapowych

W przypadku wskaźników syntetycznych opłata swapowa jest obliczana w skali roku dla pozycji długich i krótkich przy użyciu formuły:

Opłata swapowa = volumen × wielkość kontraktu × cena aktywa × (stawka swap ÷ 100) ÷ 360

Uzyskasz wysokość opłaty swapowej w USD.

Przykładowe wyliczenie

Załóżmy, że chcesz utrzymać 0,01 partii wskaźnika zmienności 75 otwarte przez noc przy cenie aktywa 400 000 USD i stawce swap wynoszącej -7,5.

swap synthetic formula
swap synthetic formula mobile
  1. Wielkość kontraktu to jedna standardowa partia Wskaźnika zmienności 75 = 1
  2. Jeśli stopa swap jest liczbą dodatnią, na Twoje konto zostanie naliczona kwota swap. Jeśli jest liczbą ujemną, wówczas kwota zostanie odliczona z Twojego konta.

Wymagana będzie opłata swapowa w wysokości 0,83 USD w celu utrzymania pozycji otwartej na jedną noc.