Kalkulator „stop stratom” i/lub „uzyskaj zysk” dla mnożników

Narzędzia dla inwestorówright arrow

PnL dla mnożników

Nasz kalkulator zysków i strat dla mnożników pomaga określić poziom „stop stratom” i/lub „uzyskaj zysk” dla Twoich zakładów, aby zminimalizować straty i zmaksymalizować zyski.

Poziom

Kwota

0
0

Góra

Dół

0
0

Góra

Dół

Jak obliczyć poziom „stop stratom” i/lub kwotę „uzyskaj zysk”

Poziom „stop stratom” i/lub „uzyskaj zysk” dla kontraktu na DTrader jest obliczany na podstawie tego wzoru:

Poziom „stop stratom” i/lub „uzyskaj zysk” w kierunki wzrostowym = cena aktywa × {(kwota stop stratom LUB uzyskaj zysk + prowizja) ÷ (stawka × mnożnik) + 1}

Poziom „stop stratom” i/lub „uzyskaj zysk” w kierunki spadkowym = cena aktywa × {(-kwota stop stratom LUB uzyskaj zysk - prowizja) ÷ (stawka × mnożnik) + 1}

Pomoże Ci to ustanowić poziom „stop stratom” i/lub „uzyskaj zysk”, gdy cena aktywów wzrośnie lub spadnie.

Przykładowe wyliczenie

Powiedzmy, że chcesz obliczyć poziom „stop stratom”, gdy otwierasz pozycję dla Indeksu zmienności 100 wycenionego na 3376,24 USD ze stawką10 USD, wartością mnożnika x100, i kwotą „stop stratom” w wysokości 7,54 USD z kierunkiem wzrostowym.

wzór obliczania poziomu stop stratom ze wzrostem
wzór obliczania poziomu stop stratom ze wzrostem
  1. Prowizja jest automatycznie obliczana na podstawie Twojej stawki, symbolu i wybranego przez Ciebie mnożnika, Jej wartość jest dostępna na DTrader.

W tym scenariuszu kwota „stop stratom” zostanie ustawiona na 3351,46.

Powiedzmy, że chcesz obliczyć poziom „uzyskaj zysk”, gdy otwierasz pozycję dla Indeksu zmienności 100 wycenionego na 3376,24 USD ze stawką10 USD, wartością mnożnika x100, i kwotą „uzyskaj zysk” w wysokości 7,54 USD z kierunkiem spadkowym.

wzór obliczania poziomu „uzyskaj zysk” ze spadkiem
wzór obliczania poziomu „uzyskaj zysk” ze spadkiem
  1. Prowizja jest automatycznie obliczana na podstawie Twojej stawki, symbolu i wybranego przez Ciebie mnożnika, Jej wartość jest dostępna na DTrader.

W tym scenariuszu kwota „uzyskaj zysk” zostanie ustawiona na 3350,11.