Kalkulator „stop stratom” i „uzyskaj zysk” dla mnożników

Narzędzia dla inwestorówright arrow

PnL dla mnożników

Nasz kalkulator zysków i strat dla mnożników pomaga określić poziom „stop stratom” i „uzyskaj zysk” dla Twoich zakładów, aby zminimalizować straty i zmaksymalizować zyski.

Poziom

Kwota

0
0

Góra

Dół

0
0

Góra

Dół

Jak obliczyć poziom „stop stratom” i kwotę „uzyskaj zysk”

Poziom „stop stratom” i „uzyskaj zysk” dla kontraktu na DTrader jest obliczany na podstawie tego wzoru:

Poziom „stop stratom” i „uzyskaj zysk” w kierunki wzrostowym = cena aktywa × {(kwota stop stratom LUB uzyskaj zysk + prowizja) ÷ (stawka × mnożnik) + 1}

Poziom „stop stratom” i „uzyskaj zysk” w kierunki spadkowym = cena aktywa × {(-kwota stop stratom LUB uzyskaj zysk - prowizja) ÷ (stawka × mnożnik) + 1}

Pomoże Ci to ustanowić poziom „stop stratom” i „uzyskaj zysk”, gdy cena aktywów wzrośnie lub spadnie.

Przykładowe wyliczenie

Powiedzmy, że chcesz obliczyć poziom „stop stratom”, gdy otwierasz pozycję dla Indeksu zmienności 100 wycenionego na 3376,24 USD ze stawką 10 USD, wartością mnożnika x100, i kwotą „stop stratom” w wysokości 7,54 USD z kierunkiem wzrostowym.

3376,24
Cena aktywa
x
{ ( -7,54
Kwota „stop stratom” lub „uzyskaj zysk”
+
0,2 )
Prowizja 1
÷
( 10
Stawka
x
100 )
Mnożnik
+
1 }
=
3351,46
Poziom „stop stratom”
3376,24
Cena aktywa
x
{ ( -7,54
kwota zysku
Stop stratom lub uzyskaj
+
0,2 )
Prowizja 1
÷
( 10
Stawka
x
100 )
Mnożnik
+
1 }
=
3351,46
Poziom „stop stratom”
3376,24
Cena aktywa
x
{ ( -7,54
Kwota „stop stratom” lub „uzyskaj zysk”
+
0,2 )
Prowizja 1
÷
( 10
Stawka
x
100 )
Mnożnik
+
1 }
=
3351,46
Poziom „stop stratom”
3376,24
Cena aktywa
x
{ ( -7,54
kwota zysku
Stop stratom lub uzyskaj
+
0,2 )
Prowizja 1
÷
( 10
Stawka
x
100 )
Mnożnik
+
1 }
=
3351,46
Poziom „stop stratom”
  1. Prowizja jest automatycznie obliczana na podstawie Twojej stawki, symbolu i wybranego przez Ciebie mnożnika. Jej wartość jest dostępna na DTrader.

W tym scenariuszu kwota „stop stratom” zostanie ustawiona na 3351,46.

Powiedzmy, że chcesz obliczyć poziom „uzyskaj zysk”, gdy otwierasz pozycję dla Indeksu zmienności 100 wycenionego na 3376,24 USD ze stawką 10 USD, wartością mnożnika x100, i kwotą „uzyskaj zysk” w wysokości 7,54 USD z kierunkiem spadkowym.

3376,24
Cena aktywa
x
{ ( -7,54
Kwota „stop stratom” lub „uzyskaj zysk”
-
0,2 )
Prowizja 1
÷
( 10
Stawka
x
100 )
Mnożnik
+
1 }
=
3350,11
Poziom „uzyskaj zysk”
3376,24
Cena aktywa
x
{ ( -7,54
kwota zysku
Stop stratom lub uzyskaj
-
0,2 )
Prowizja 1
÷
( 10
Stawka
x
100 )
Mnożnik
+
1 }
=
3350,11
Poziom „uzyskaj zysk”
3376,24
Cena aktywa
x
{ ( -7,54
Kwota „stop stratom” lub „uzyskaj zysk”
-
0,2 )
Prowizja 1
÷
( 10
Stawka
x
100 )
Mnożnik
+
1 }
=
3350,11
Poziom „uzyskaj zysk”
3376,24
Cena aktywa
x
{ ( -7,54
kwota zysku
Stop stratom lub uzyskaj
-
0,2 )
Prowizja 1
÷
( 10
Stawka
x
100 )
Mnożnik
+
1 }
=
3350,11
Poziom „uzyskaj zysk”
  1. Prowizja jest automatycznie obliczana na podstawie Twojej stawki, symbolu i wybranego przez Ciebie mnożnika. Jej wartość jest dostępna na DTrader.

W tym scenariuszu kwota „uzyskaj zysk” zostanie ustawiona na 3350,11.