Kalkulator „stop stratom” i/lub „uzyskaj zysk” dla marży

Nasz kalkulator zysków i strat pomaga oszacować potencjalne zyski i/lub straty.

Kup

Sprzedaj

0
0
0
0

Syntetyczne

Finansowe

0
0
0
0

Syntetyczne

Finansowe

Jak obliczyć kwotę „stop stratom” i/lub kwotę „uzyskaj zysk” i wartość pip

Poziom stop loss i/lub take profit i wartość pipsa przy zakupie kontraktu na Deriv MT5 są obliczane na podstawie wzoru:

Poziom „stop stratom” i/lub „uzyskaj zysk” = cena aktywa + {kwota „stop stratom” LUB „uzyskaj zysk” ÷ (wolumen × wielkość kontraktu)}

Wartość pip dla „stop stratom” i/lub „uzyskaj zysk” = |(poziom stop stratom LUB uzyskaj zysk - cena aktywa)| ÷ wartość punktowa

Poziom „stop stratom” i/lub „uzyskaj zysk” pomaga w zarządzaniu ryzykiem przy zakupie kontraktu.

W przypadku kont finansowych wartość pip dla „stop stratom” i/lub „uzyskaj zysk” jest podawana w walucie kwotowanej danej pary walutowej.

W przypadku kont syntetycznych wartość pip dla „stop stratom” i/lub „uzyskaj zysk” podawana jest w USD.

Przykładowe wyliczenie

Powiedzmy, że chcesz obliczyć poziom „stop stratom” i wartość pip przy kupnie partii EUR/USD wycenionej na 1,17524 USD USD z kwotą „stop stratom” wynoszącą 24 USD.

1,17524
Cena aktywa
+
{ -24
Kwota „stop stratom” lub „uzyskaj zysk”
÷
( 1
Wolumen
x
100 000 ) }
Wielkość kontraktu 1
=
1,1750
Poziom „stop stratom”
1,17524
Cena aktywa
+
{ -24
kwota zysku
Stop stratom lub uzyskaj
÷
( 1
Wolumen
x
100 0001 ) }
Wielkość kontraktu 1
=
1,1750
Poziom „stop stratom”
1,17524
Cena aktywa
+
{ -24
Kwota „stop stratom” lub „uzyskaj zysk”
÷
( 1
Wolumen
x
100 000 ) }
Wielkość kontraktu 1
=
1,1750
Poziom „stop stratom”
1,17524
Cena aktywa
+
{ -24
kwota zysku
Stop stratom lub uzyskaj
÷
( 1
Wolumen
x
100 0001 ) }
Wielkość kontraktu 1
=
1,1750
Poziom „stop stratom”
  1. Wielkość kontraktu to jedna standardowa partia forex = 100 000 jednostek.
|(1,1750
Poziom „stop stratom” lub „uzyskaj zysk”
-
1,17524)|
Cena aktywa
÷
0,00001
Wartość punktowa 1
=
24
Wartość pip dla opcji „stop stratom”
|( 1,1750
poziom „uzyskaj zysk”
Stop stratom lub
-
1,17524)|
Cena aktywa
÷
0,00001
Wartość punktowa 1
=
24
Wartość pip dla opcji „stop stratom”
|(1,1750
Poziom „stop stratom” lub „uzyskaj zysk”
-
1,17524)|
Cena aktywa
÷
0,00001
Wartość punktowa 1
=
24
Wartość pip dla opcji „stop stratom”
|( 1,1750
poziom „uzyskaj zysk”
Stop stratom lub
-
1,17524)|
Cena aktywa
÷
0,00001
Wartość punktowa 1
=
24
Wartość pip dla opcji „stop stratom”
  1. Wartość punktowa wywodzi się z obecnych cyfr aktywa. W tym przykładzie cyfrą jest 5, więc wartość punktowa wynosi 0,00001.

Twoja pozycja zostanie automatycznie zamknięta, gdy poziom „stop stratom” wyniesie 1,1750 a wartość pip dla opcji „stom stratom” wyniesie 24 USD.