Narzędzia inwestorów

margin calculator
margin calculator
Wypróbuj kalkulator depozytu

Kalkulator depozytu zabezpieczającego

Oszacuj depozyt potrzebny do utrzymania swoich pozycji, Wynik zależy pd dźwigni, wielkości partii i salda Twojego konta DMT5.

swap calculator
swap calculator
Wypróbuj kalkulator swapów

Kalkulator Swapów

Oblicz opłaty za utrzymanie pozycji przez noc. Opłata jest uzależniona od stawki swapowej.

pip calculator
pip calculator
Wypróbuj kalkulator Pipsów

Kalkulator Pipsów

Znajdź wartość pip dla swoich zakładów, aby skutecznie zarządzać swoim ryzykiem.

PnL margin
PnL margin
Wypróbuj PnL, aby obliczyć poziom depozytu zabezpieczającego

PnL dla depozytu

Oszacuj poziom Stop stratom i Uzyskaj zysk, jak również wartość pipsów dla swojego kontraktu, aby zmniejszyć swoje ryzyko przy zakupie lub sprzedaży pozycji.

PnL multipliers
PnL multipliers
Wypróbuj PnL, aby obliczyć mnożniki

PnL dla mnożników

Oszacuj poziom Stop stratom lub Uzyskaj zysk oraz kwotę Stop stratom lub Uzyskaj zysk dla swojego kontraktu, aby zminimalizować swoje ryzyko w przypadku zmian niezgodnych z Twoimi przewidywaniami.