Informacje o przepisach prawnych

Usługi oferowane na portalu Deriv są świadczone przez Deriv Group. Grupa posiada kilka spółek zależnych, które posiadają licencje umożliwiającą prowadzenie portalu Deriv w ich jurysdykcjach.
Od 1999 r. grupa świadczy usługi graczom na całym świecie z pełną rzetelnością i niezawodnością. Zawsze przestrzegamy najwyższych standardów i wymogów regulacyjnych.

Deriv Investments (Europe) Limited

Deriv Investments (Europe) Limited – W Business Centre, Level 3, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR 933, Malta – jest objęta licencją (o numerze IS/70156) i regulacjom Urzędu ds. Usług Finansowych na Malcie: Malta Financial Services Authority na mocy ustawy o usługach inwestycyjnych i może świadczyć usługi inwestycyjne na terenie Unii Europejskiej.

Klienci w Unii Europejskiej, którzy chcą handlować instrumentami finansowymi mogą mieli konta otwarte przez firmę Deriv Investments (Europe) Limited.

Europe map
1
Austria
2
Bułgaria
3
Chorwacja
4
Cypr
5
Czechy
6
Dania
7
Estonia
8
Finlandia
9
Francja
10
Niemcy
11
Grecja
12
Węgry
13
Włochy
14
Irlandia
15
Łotwa
16
Litwa
17
Luksemburg
18
Holandia
19
Polska
20
Portugalia
21
Rumunia
22
Słowacja
23
Słowenia
24
Hiszpania
25
Szwecja
Deriv Investments (Europe) Limited jest upoważniona do świadczenia usług w innym dowolnym państwie członkowskim UE, gdyż posiada prawo dostępu do rynków UE. Wyżej znajduje się lista krajów UE posiadających dostęp do Deriv.com dzięki udzielonym zezwoleniom.

Deriv Investments (Europe) Limited przygotowała raport dotyczący ujawnienia informacji finansowych zgodnie z rozporządzeniem i dyrektywą w sprawie w firm inwestycyjnych. Zapoznaj się z naszym raportem, aby zrozumieć, w jaki sposób spełniamy wymogi dyscypliny rynkowej jako uczestnik rynku.

Niniejsze dokumenty zawierają kluczowe informacje dotyczące naszych produktów inwestycyjnych. Przekazanie tych informacji jest wymagane na mocy prawa i ma pomóc Ci zrozumieć naturę tych produktów, związane z nimi ryzyko, koszty oraz potencjalny zysk i stratę oraz pomóc Ci porównać je z innymi produktami.

Deriv (FX) Ltd

Labuan Financial Services Authority Labuan Fintech Association

Deriv (FX) Ltd

Deriv (FX) Ltd — F16, Level 1, Paragon Labuan, Jalan Tun Mustapha, Labuan 87000, Malaysia — posiada licencję Labuan Financial Services Authority (nr licencji. MB/18/0024) i jest członkiem Labuan Fintech Association.

Klienci z pozostałych rejonów świata (z wyłączeniem krajów z ograniczonym dostępem, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Hongkong), którzy chcą handlować kontraktami na różnice kursowe na forex i kryptowaluty będą mieli założone konto finansowe Deriv MT5 STP przez Deriv (FX) Ltd.

Deriv (BVI) Ltd

British Virgin Islands Financial Services Commission

Deriv (BVI) Ltd

Deriv (BVI) Ltd – Kingston Chambers, P.O. Box 173, Road Town, Tortola British Virgin Islands – jest objęta licencją British Virgin Islands Financial Services Commission (licencja no numerze: SIBA/L/18/1114).

Klienci z reszty świata (z wyjątkiem niektórych krajów, takich jak USA, Kanada i Hongkong), którzy chcą handlować kontraktami CFD na instrumenty finansowe (za pośrednictwem rachunków finansowych MT5) i indeksów pochodnych (za pośrednictwem rachunków pochodnych MT5), mogą posiadać konta Deriv MT5 w ramach Deriv (BVI) Ltd.

Deriv (V) Ltd

Vanuata Financial Services CommissionVanuatu Financial Markets Association

Deriv (V) Ltd

Deriv (V) Ltd (zobacz licencję) – 1276, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu – są objęte licencją Vanuatu Financial Services Commission i są członkami Financial Markets Association.

Klienci z reszty świata (z wyjątkiem krajów objętych ograniczeniami, takich jak USA, Kanada i Hongkong), którzy chcą handlować kontraktami CFD na instrumenty finansowe (za pośrednictwem rachunków finansowych MT5) i indeksów pochodnych (za pośrednictwem rachunków pochodnych MT5), mogą posiadać konta Deriv MT5 i Deriv X w ramach Deriv (V) Ltd.

Deriv (SVG) LLC

Deriv SVG

Deriv (SVG) LLC

Deriv (SVG) LLC z siedzibą pod adresem: First Floor, SVG Teachers Credit Union Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown P. O., St. Vincent and the Grenadines (numer identyfikacyjny: 273 LLC 2020).

Klienci z pozostałych części świata (wyłączając państwa z ograniczonym dostępem, takie jak USA, Kanada, Hongkong) mogą mieć założone konta w Deriv (SVG) LLC.

Deriv Holdings (Guernsey) Limited

Deriv Limited

Deriv Holdings (Guernsey) Limited

Deriv Holdings (Guernsey) Limited jest spółką holdingową dla wyżej wymienionych spółek zależnych o numerze rejestracyjnym 71479 i zarejestrowaną pod adresem: 2nd Floor, 1 Cornet Street, St Peter Port, Guernsey, GY1 1BZ.


Komisja finansowa

The Financial Commission

Komisja finansowa

Firma jest zarejestrowana przez Komisję Finansową, niezależną międzynarodową organizację zajmującą się rozwiązywaniem sporów w branży usług finansowych. (zobacz członkostwo).