กลับ

  Affiliate programme

 1. How do I sign up as an affiliate?

 2. Why should I join your affiliate programme?

 3. What type of commission plans do you offer?

 4. Who can apply as an affiliate?

 5. Is it free to join your affiliate programme?

 6. What is a referred client?

 7. I forgot my affiliate password. What should I do?

 8. Where can I find my referral link?

 9. How do I change my affiliate payment method?

 10. How and when will I receive my commission payout?

 11. How do I see my earnings?

 12. What type of reports will I have access to?

How do I sign up as an affiliate?

Complete this form, and we'll get in touch with you in a couple of days.
You'll need a real Deriv trading account, too. If you don't have one, sign up here.

community

มีคำถามหรือไม่?

ชุมชนสนับสนุน Deriv ของเรา สามารถช่วยให้คุณค้นหาคำตอบ

สอบถามกับทางชุมชน
contact us icon

ไม่พบคำตอบของคุณใช่หรือไม่? เราสามารถช่วยคุณได้